Telenoru Glavna nagrada Unije poslodavaca

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENORU GLAVNA NAGRADA UNIJE POSLODAVACA

Share this:

NAZAD
 
Telenor je ovogodišnji dobitnik Glavne nagrade Unije poslodavaca za dosljednu primjenu principa društveno odgovornog poslovanja. Glavna nagrada dodjeljuje se kompanijama koje su, kroz brigu za zaposlene, zajednicu i životnu sredinu, na najuspješniji način uvrstile društvenu odgovornost u poslovanje.

„Drago nam je da je poslovna zajednica prepoznala napor koji ulažemo u napredak cjelokupnog crnogorskog društva. Za 22 godine poslovanja, dokazali smo da je društvena odgovornost princip kojim se rukovodimo, zato vjerujem da će i ostale kompanije slijediti naš primjer i da ćemo u brizi za bolje društvo biti sve brojniji“, izjavila je Biljana Radusinović, direktorka Sektora za ljudske resurse u Telenoru.

Tokom 2018. godine, Telenor je, zajedno sa svojim partnerima, realizovao nekoliko uspješnih projekata. U saradnji sa Unicefom, Telenor je počeo realizaciju trogodišnjeg projekta ,,Digitalna bezbjednost za svako dijete“, uz okviru kojeg će djeca u svim osnovnim školama u Crnoj Gori steći osnove digitalne pismenosti. Na taj način, roditelji, nastavnici i djeca naučiće kako da iskoriste sve prednosti digitalnih tehnologija i internet upotrebljavaju na bezbjedan način.

Odlazeća, 2018. godina bila je u znaku kreiranja inovativnih aplikacija. Tako je Telenor fondacija podržala Crveni krst Crne Gore u izradi aplikacije ,,Kako pomoći sebi i drugima“, koja sadrži korisne informacije o reagovanju u vanrednim situacijama, pružanju prve pomoći i podršci ugroženim pojedincima i grupama. 

Svim osnovcima uskoro će biti dostupna i aplikacija ,,PlantDet“, koju su razvili Osnovna škola Radojica Perović, Zavod za školstvo i nastavna sredstva Crne Gore, uz podršku Telenor fondacije. Softver sadrži informacije o najrazličitijim vrstama biljaka i doprinijeće interaktivnijem učenju iz oblasti biologije.

Telenor fondacija podržala je i kreiranje ,,digitalnog vodiča” kroz Glavni grad, što je drugo ime za aplikaciju ,,Klik Podgorica”. Aplikacija sadrži bazu od 1500 ugostiteljskih objekata, zdravstvenih ustanova, kulturnih i istorijskih institucija Glavnog grada. Oko 500 autobuskih stajališta i 900 kilometara autobuskih linija nalazi se na elektronskoj mapi, a ucrtane su i sve biciklističke staze u Glavnom gradu.  

Kroz projekat “Zeleno Wi-Fi ostrvo” pet klupa sa besplatnim Wi Fi signalom biće instalirano na brdu Gorica. Pored klupa nalaziće se info table, a projekat obuhvata i izradu web sajta kroz čiji će se sadržaj afirmisati sve značajne karakteristike park-šume na Gorici.

Telenor je prvi operator mobilne telefonije na tržištu resertifikovan ISO standardom 14001 za sistem upravljanja zaštitom životne sredine, što znači da su procedure i politike kompanije u saglasnosti sa najstrožim međunarodnim normama kojima se uređuje ta oblast. 

Društvena odgovornost sastavni je dio poslovanja Telenora. Prinicipi brige za zajednicu sprovode se putem Telenor fondacije, osnovane 2014. godine, koja je do sada podržala više desetina društveno odgovornih projekata.