Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE AUTO NADZOR
 

Usluga Auto nadzor Vam omogućava daljinsko lociranje, nadgledanje i upravljanje voznim parkom.

 
One je u saradnji sa pažljivo odabranim partnerima pripremio novu vrstu servisa za poslovne korisnike Auto nadzor. Uz odgovarajući paket, moguće je pratiti vozila iz voznog parka putem GPS sistema u Crnoj Gori i inostranstvu. Usluga praćenja i pozicioniranja vozila omogućava firmama da uvijek znaju poziciju svojih vozila, kao i da vode evidenciju o njihovom korišćenju.


Sistem „skrojen“ po mjeri korisnika


Pri kreiranju ove usluge One je vodio računa da ova usluga bude „skrojena“ po mjeri korisnika. Stoga je sistem zasnovan na mjesečnoj pretplati koja uključuje kompletnu uslugu – od ugradnje, koja se vrši kod samog korisnika, na mjestu i u vrijeme koje njemu najviše odgovara, pa sve do doživotne garancije. Korisnik, dakle, nema nikakvih skrivenih troškova, bez obzira na to koliko dugo se vozila koriste – ono što će svakog mjeseca platiti je samo pretplata na uslugu. Svaki kvar na uređajima ili njihova zamjena vrši se u najkraćem roku potpuno besplatno za vrijeme korišćenja usluge. Svi podaci o svim vozilima biće sačuvani, što znači da će moguće pregledati kompletnu istoriju kretanja vozila u bilo kom trenutku od aktiviranja usluge.
 
One je obezbijedio i dodatnu pogodnost – mogućnost kupovine uređaja na rate, tako da firme mogu inicijalni trošak samih uređaja rasporijediti na 12 mjesečnih rata, koje će otplaćivati uz mjesečnu pretplatu.
 


Kako usluga funkcioniše?


Usluga pozicioniranja i praćenja vozila omogućava daljinsko lociranje i praćenje kretanja vozila pomoću sistema globalnog pozicioniranja (GPS), mreže mobilne telefonije (GPRS) i Interneta. Lokacija vozila određuje se pomoću GPS uređaja instaliranog u vozilu, a koji na osnovu komunikacije sa satelitom daje podatke o poziciji, brzini i smjeru kretanja vozila u realnom vremenu. GPS uređaj u sebi sadrži i SIM karticu preko koje se podaci o vozilu (putem GPRS-a) šalju u kontrolni centar u kome se sakupljaju podaci o svim vozilima. Krajnji korisnik preko Internet portala ili preko posebne aplikacije instalirane na njegovom računaru ima mogućnost da uživo prati vozila, analizira njihovo kretanje i generiše izvještaje o poziciji i upotrebi vozila.
 
Korisnici mogu definisati proizvoljan broj lokacija od interesa na mapi. Svaki prolazak i zadržavanje vozila kroz neku od definisanih lokacija posebno se evidentira i prikazuje u izvještajima.Nema skrivenih troškova, mjesečni fiksni trošak po vozilu, uključujući sav servis hardvera, prenos podataka preko GSM mreže i trajnu garanciju na hardver za sve vrijeme upotrebe sistema.

U uslugu mjesečnog održavanja ulaze:
 • Servisne intervencije (po potrebi)
 • Licence za kartografiju
 • Kompletan razvoj sistema
 • Tehnička podrška
 • Prenos podataka

 

Koje su prednosti usluge?


 • ostvarivanje značajnog smanjenja operativnih troškova i povećanje efikasnosti i bezbjednosti poslovanja;
 • optimizacija reda vožnje i maršruta kretanja vozila;
 • znatna ušteda goriva usljed mogućnosti planiranja maršruta, uočavanja nepredviđenog korišćenja vozila i skretanja sa maršrute (u privatne svrhe) ili usljed mogućnosti uočavanja nagle promjene nivoa goriva u rezervoaru (istakanje, tj. krađa goriva);
 • brže regovanje na iznenadne situacije (zastoji u saobraćaju, kvarovi vozila i sl.) i iznenadne zahtjeve korisnika (momentalno lociranje najbližeg slobodnog vozila);
 • povećanje bezbjednosti vozača, vozila i robe, kontrolom prekoračenja brzine i aktiviranjem alarma u slučaju neželjenih događaja;
 • jednostavno praćenje svih zadržavanja na putu; ušteda na troškovima održavanja vozila pravovremenim obavještenjima o potrebnom servisu itd.
 • Pomoću nove One usluge moguće je pratiti ne samo poziciju i brzinu vozila, već i vidjeti kompletnu istoriju korišćenja vozila, kao i podatke kao što su temperatura i broj obrtaja motora, količina goriva, obrtna silu, pritisak pedale za gas itd. Takođe, moguće je pratiti i podatke kao što su otvaranje vrata, temperaturu u rashladnim vozilima, pritisak na „panic“ taster itd.


Pozicioniranje i praćenje vozila integracijom savremenih tehnologija kao što su GPS, GPRS i Internet je rješenje koje obezbijeđuje najveću moguću sigurnost i kontrolu voznog parka firme smanjuje operativne troškove i povećava ukupnu efikasnost poslovanja. Sva vozila mogu se pratiti u realnom vremenu. Softver koji se instalira kod korisnika sadrži detaljne mape, uključujući i mape za Crnu Goru i Srbiju. U ponudi će biti i posebni roaming paketi za vozila koja su često u inostranstvu, čime je omogućeno njihovo praćenje u čitavom svijetu.


Nova usluga je korisna svim kompanijama koje imaju sopstveni vozni park kao što su npr. trgovački lanci, distributeri robe, kurirske službe, službe hitne pomoći, policija, vojska, špediteri, lizing i osiguravajuća društva, preduzeća za obezbjeđenje, rent-a-car, ali i kompanije iz mnogih drugih branši.

 

 

Cjenovnik za domaći saobraćaj

Cjenovnik za domaći i međunarodni saobraćaj

 
 
 

Mi smo tu da vam pomognemo

Potrudićemo se da pronađemo najbolje poslovno rješenje prema Vašim potrebama.


1700