TELENOR vas vodi u London

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR VAS VODI U LONDON

Share this:

NAZAD
 
Telenor pre-paid i post-paid korisnici imaju mogucnost da osvoje putovanje na olimpijske igre u Londonu 2012-te godine.
 
Telenor kao generalni sponzor Crnogorskog olimpijskog komiteta, organizuje veliku nagradnu igru u periodu novembar 2011. - april 2012. za svoje pre-paid i post-paid korisnike. Telenor korisnici imaju priliku da osvoje 20 turistickih aranžmana za Olimpijske igre u Londonu. Aranžmani važe za 2 osobe.
 
Telenor pre-paid korisnici u nagradnoj igri ucestvuju dopunom racuna sa 5 ili više EUR tokom jednog nagradnog ciklusa. Jedan korisnik može više puta dopuniti racun sa 5 ili više EUR i time povecati šanse za dobijanje nagrade u jednom ciklusu. Za ucešce u svakom pojedinacnom ciklusu neophodna je dopuna od 5 eura.
 
Postpaid korisnici u nagradnoj igri ucestvuju placenim racunom od najmanje 5EUR u jednom od ciklusa nagradne igre.
Deset javnih izvlacenja bice organizovano prema unaprijed utvrdenom rasporedu. Ukupan fond nagrada je 48.000 EUR, a detaljna pravila igre kao i ciklusi se nalaze na Telenor web site-u – link.