Telenor urucio donaciju gradanima poplavljenih podrucja

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR URUCIO DONACIJU GRADANIMA POPLAVLJENIH PODRUCJA

Share this:

NAZAD
 
 
Kompanija Telenor predvodena Mike Michel-om, zamjenikom izvršnog direktora za komercijalne poslove i prodaju, i zaposlenima, je urucila dio donacije namijenjene podrucjima poplavljenim tokom posljednjih poplava koje su zadesile Crnu Goru krajem 2010. godine.
 
Oko 11h, u Zeti je zajedno sa Crvenim krstom Crne Gore organizovana podjela pomoci, a pri utovaru, istovaru i predaji su pomagali zaposleni Telenora.
Zaposleni Telenora su i na ovaj nacin željeli da licnim primjerom ukažu da su pomoc i podrška onima kojima je potrebna obaveza svih nas, i da samo tako aktivno možemo doprinositi stvaranju dobrog i odgovornog društva.
 
Podsjecamo da je kompanija Telenor, kao ne samo vodeci operator mobilne telefonije vec i lider u društveno odgovornom poslovanju u Crnoj Gori, donirala 35.000 EUR i to na nacin da je: 10.000 EUR namijenjeno stanovništvu poplavljenih podrucja na sjeveru, 15.000 EUR za stanovništvo u opštinama u centralnom dijelu, te 10.000 EUR za stanovništvo ugroženih podrucja na jugu Crne Gore.  Pomoc je realizovana kupovinom najurgentnijih i najneophodnijih dobara. Gradani Crne Gore su u iste namjene, putem Telenor donatorske linije prikupili preko 8.000 EUR.