Telenor stranica o sigurnosti na Internetu

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR STRANICA O SIGURNOSTI NA INTERNETU

Share this:

NAZAD
 
Najmladi i njihovi roditelji, sada se mogu informisati o projektu Telenora i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije ‘’Osvoji Internet, surfuj pametno!’’ i putem društvenih mreža Facebook i Twitter. Pored informacija o projektu, na ovim kanalima ce biti ažurirane zanimljive i korisne informacije u vezi sa zaštitom na Internetu.

Cilj FB stranice SurfujPametno je da korisnicima pruži informacije o projektu koji ce u narednom periodu donijeti mnoge zanimljive aktivnosti, ali i da na jednom mjestu omoguci roditeljima i djeci da se informišu o pitanjima u vezi sa sigurnom upotrebom Interneta. Slicne informacije ce biti objavljivane i na Twitter nalogu.

Nakon uspješno realizovane pilot faze projekta pod nazivom “Spajamo generacije” Telenor ce u narednom periodu pored radionica vršnjacke edukacije raditi na širenju ideje sigurnog Interneta i putem društvenih mreža, kako bi se što vecem broju osnovaca i njihovih roditelja omogucilo da steknu znanja i vještine koje ce im pomoci u digitalnom svijetu. Pravila ponašanja na internetu, zaštita licnih podataka i korišcenje chat-a i društvenih mreža teme su koje bile u fokusu dosadašnjih aktivnosti, a u tom pravcu i nastavljamo projekat i angažman na društvenim mrežama.
Detalje projekta SurfujPametno, u cijem radu ce ucestvovati i ambasadori sigurnog Interneta, moguce je naci na adresama:
 

Telenor projekat ‘’Osvoji Internet, surfuj pametno!’’ realizuje u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstvom prosvjete i sporta kao i NVO Roditelji