Telenor objavio Izvještaj o održivom poslovanju

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR OBJAVIO IZVJEŠTAJ O ODRŽIVOM POSLOVANJU

Share this:

NAZAD
 
(Podgorica, 05. avgusta 2020.)

Nastavak rada na stvaranju bezbjednijeg digitalnog okruženja za djecu, kao i aktivnosti usmjerene na zaštitu životne sredine – bili su u fokusu društveno odgovornog poslovanja Telenora tokom 2019. godine. Informacije o tim, ali i drugim aktivnostima koje su obilježile prošlu godinu objavljene su u Izvještaju o održivom poslovanju Telenora za 2019. godinu.


Realizacija projekta koji Telenor sprovodi sa UNICEF-om, ,,Digitalna pismenost za svako dijete“, nastavljena je i tokom prošle godine. U saradnji sa univerzitetom ,,La Sapienza“ iz Rima, kreiran je poseban program za obuku u oblasti digitalne pedagogije, namijenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola. U okviru projekta, ranije je u Osnovnoj školi ,,Štampar Makarije“ otvorena digitalna laboratorija, kao mjesto aktivnog učenja i digitalnog opismenjavanja.

U znak potvrde odgovornog odnosa prema okolini, Telenoru je i prošle godine dodijeljen međunarodni sertifikat o primjeni najstrožih standarda u oblasti zaštite životne sredine. Energetska efikasnost, upravljanje otpadom, njegovo zbrinjavanje i reciklaža, kao i racionalizacija u potrošnji resursa, sastavni su dio poslovanja kompanije. Tako je tokom 2019. godine Telenor reciklirao više od 600 kilograma elektronskog i električnog otpada i smanjio potrošnju električne energije u radnom prostoru za gotovo osam odsto.

Zaposleni u Telenoru učestvovali su i prošle godine u inicijativama od značaja za društvo, dodatno osnažujući solidarnost i odgovornost, neke od glavnih vriejdnosti koje kompanija njeguje.

Izvještaj o održivom poslovanju Telenor objavljuje svake godine, čime nastoji da promoviše principe društvene odgovornosti i transparentnog poslovanja.