Telenor je promijenio mobilni državni kod u 297 01

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR JE PROMIJENIO MOBILNI DRŽAVNI KOD U 297 01

Share this:

NAZAD
 
Danas je Telenor Crna Gora napravio još jedan važan korak u implementaciji novog mobilnog državnog koda. Telenor korisnici, njih gotovo pola miliona, jutros su nakon budenja na telefonima imali novi Telenor mrežni kod 297 01. Ovaj proces je dio zakonske obaveze promjene mobilnog državnog koda.
 
"Ova promjena je zakonski uslovljena, ali je cilj Telenora tokom cijelog procesa bio nesmetano korišcenje najboljih i najinovativnijih servisa u najbržoj i najpouzdanijoj mreži’’, rekla je Kaaren Hilsen, izvršni direktor Telenora.
 
Korisnike koji još uvijek nijesu zamijenili stare kartice pozivamo da to ucine što prije, jer se krajnji rok do kada se moraju zamijeniti približava.