Telenor i ove godine u „Trci zadovoljstva”

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR I OVE GODINE U „TRCI ZADOVOLJSTVA”

Share this:

NAZAD
 
Dio zaposlenih u Telenoru, zajedno sa članovima svojih porodica, učestvovalo je danas u „Trci zadovoljstva”, održanoj u okviru 25. Podgoričkog maratona. 

Kompanija Telenor peti put učestvuje u trci, a stazu dugu pet kilometara zaposleni su pretrčali kako bi pomogli društveno odgovorne projekte. Telenor i Telenor fondacija i ove godine doniraće po pet eura za svaki pređeni kilometar i prikupljena sredstva uložiti u aktivnosti od koristi za društvo. 

Podsjećamo, novac sakupljen učešćem u prošlogodišnjim trkama uložen je u opremanje dnevnih centara za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“, kao i uređenje parka na Ćemovskom polju.

Učestvovanje u „Trci zadovoljstva” jedna je od društveno odgovornih aktivnosti koje Telenor sprovodi sa ciljem pružanja podrške zajednici u kojoj posluje.