Telenor fondacija raspisala konkurs za finansiranje projekata

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR FONDACIJA RASPISALA KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA

Share this:

NAZAD
 
(Podgorica, 6.10.2014.) Telenor Fondacija raspisala je konkurs za podršku projektima posvećenim osnaživanju mladih, njihovoj edukaciji i usavršavanju znanja i vještina u digitalnom svijetu, a sve u skladu sa misijom Fondacije  "Internet za sve“. Konkurs će biti otvoren do 7. novembra. O podršci projektima će odlučivati Upravni odbor Fondacije sredinom novembra.
 
Internet omogućava zajednicama da dosegnu milione ljudi svojim uslugama i aplikacijama koje njihov život mogu učiniti boljim; od zabave do otvaranja novih vidika kroz obrazovanje, od finansijskih usluga pa sve do mobilne zdravstvene zaštite. Cilj Fondacije je upravo zato da pomogne internet orijentisane projekte i na taj način crnogorsku zajednicu učini razvijenom.  
 
Adrijana Husić, menadžer Telenor fondacije, pozvala je sve zainteresovane organizacije, čiji projekat je u skladu sa prioritetnim oblastima rada Fondacije, da se prijave na konkurs i pomognu u stvaranju sigurnijeg digitalnog društva, ali i napretku cjelokupne zajednice.  
 
„Nakon detaljnih priprema u ljetnjem periodu, Telenor fondacija čini prvi korak u realizaciji naše kompanijske misije – da smo ovdje da pomognemo (We are here to help.). Dobra praksa i saradnja sa partnerima na drugim projektima, ohrabrila nas je da ovim konkursom potražimo nove partnere sa kojim dijelimo iste vrijednosti i ciljeve. Želim da naglasim da se projekti moraju realizovati na teritoriji Crne Gore, jer održivim i razvojnim rješenjima želimo da doprinesemo zajednici u kojoj poslujemo kao Telenor 18 godina, i da zajedno sa lokalnim partnerima nastavimo da oblikujemo održivu budućnost“, saopštila je Husić.
 
Kompanija Telenor jedan je od pionira društvene odgovornosti u Crnoj Gori, a dalje djelovanje u ovoj oblasti kroz rad Fondacije uticaće će na bolje razumijevanje samog koncepta društvene odgovornosti u Crnoj Gori. Telenor fondacija će pružanjem podrške kroz razmjenu znanja i iskustva nastaviti da ulaže u Crnu Goru i pomaže razvoj njenih društvenih potencijala.
 
Nakon što Upravni odbor izabere projekte i inicijative koje će Fondacija podržati, projekti će biti praćeni tokom cijelog procesa – od ideje do realizacije, uz neophodno izvještavanje inicijatora projekta.
 
Članove Upravnog odbora čine  predstavnici Telenora: izvršni direktor Majkl Malvebo, vršilac dužnosti direktora korporativnih komunikacija i ljudskih resursa Jelena Milivojević, i direktor korporativnih poslova Ivica Ivanović, kao i direktor za marketing i prodaju u kompaniji Domen Nataša Đukanović i profesor na Ekonomskom fakultetu Anđelko Lojpur. Menadžer Adrijana Husić, upravlja Fondacijom i direktno sarađuje sa svim zainteresovanim stranama.
 
Dodatne informacije o pravilima i obrasce za apliciranje zainteresovani mogu preuzeti na web stranici Telenor Fondacije ili kontaktom na fondacija@telenor.me.
 
 
Kontakt osoba za medije:
Adrijana Husić, Menadžer Telenor fondacije