Telenor donosi 10 puta više pre-paid kredita

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR DONOSI 10 PUTA VIŠE PRE-PAID KREDITA

Share this:

NAZAD
 
Telenor donosi 10 puta više pre-paid kredita

Telenor pre-paid korisnike ocekuje praznicno iznenadenje: 10 puta više pre-paid kredita kroz Moj meni.
 
Telenor pre-paid korisnici koji kroz Moj meni *123# aktiviraju ponudu ‘’10 puta više’’ dobijaju 10 puta više kredita, u skladu sa svojom potrošnjom. Poklon kredit mogu iskoristiti u narednih 7 dana za razgovore u mreži ili SMS-ove ka svim mrežama u Crnoj Gori i Srbiji.
Ukoliko se poklon kredit potroši prije isteka sedmog dana, korisnik može kroz Moj meni da ponovo aktivira novu ponudu. 
Pozivom Mog menija na *123# korisnici sami biraju koju od ove dvije ponude žele da aktiviraju – pozive ili SMS. Takode, korisnici koji žele više minuta u mreži i SMS-ova ka svim mrežama u Crnoj Gori i Srbiji, istovremeno mogu imati aktivne obje ponude. Na taj nacin dobijaju 10 puta više kredita i za pozive i za SMS-ove.
 
Dobre stvari pokrecu svijet.