Telekomunikacije pokreću moderno društvo

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELEKOMUNIKACIJE POKREĆU MODERNO DRUŠTVO

Share this:

NAZAD
 
Telenor se predstavio na XXII Infofestu u Budvi
 
29. septembar 2015. – Na Međunarodnoj regulatornoj konferenciji koja se održava u okviru Infofesta, kompanija Telenor je istakla da su telekomunikacije pokretači razvoja digitalnog društva i društva u cjelini.
 
„Digitalna ekonomija se razvija velikom brzinom. Svijet sve više postaje digitalan. To je velika prilika, ali ujedno i izazov za telekomunikacione kompanije. Stoga je neophodno da svi zajedno osiguramo funkcionalan i održivi okvir koji će podsticati dalji ekonomski razvoj.“, kaže Sandra Štajner, generalna direktorka Telenora Crna Gora i dodaje: „Telekomunikacije i telekomunikaciona infrastruktura su osnova za razvoj ostalih djelatnosti i ključan faktor u razvoju biznisa.“
 
Na konferenciji je Telenor istakao važnost partnerskog odnosa i dijaloga mobilnih operatora sa Vladom i regulatorima, kako bi se osiguralo predvidljivo, stabilno i transparentno poslovno okruženje. Primjena zakona u skladu sa najboljim praksama Evropske unije u svim oblastima treba da bude imperativ za sve strane.
 
Kao kompanija koja je okrenuta korisnicima koji žele pristup informacijama bilo kada i bilo gdje, podsjetili su i na činjenicu da je Telenor u Crnoj Gori prvi uveo 4G/LTE roming.
 
To je ujedno bila i tema sa kojom se kompanija predstavila prvog dana Infofesta. Lansiranjem 4G/LTE roming servisa Telenor je postao prvi i jedini operator u Crnoj Gori koji pruža priliku romerima da koriste 4G brzi internet. Omogućava im da se, pretražujući svoje omiljene internet sadžaje i video zapise uz brzi protok interneta, u Crnoj Gori osjećaju kao kod kuće. To je još jedan dokaz da je Telenor lider u  servisima koje nudi korisnicima i da telekomunikacije zaista predstavljaju pokretače modernog digitalnog društva.
 
Za dodatne informacije: Ana Mijanović, Specijalista za medije, pr@telenor.me