Saradnja za brži surf

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA SARADNJA ZA BRŽI SURF

Share this:

NAZAD
 
Kompanije Telenor i MNNews nedavno su potpisale ugovor o Internet peeringu zahvaljujući kojem korisnici usluga obje kompanije imaju brži pristup Internet sadržajima.
 
Potreba za brzim pristupom Internet sadržajima je svakog dana sve veća i korisnici žele pristup informacijama bilo gdje i bilo kada.
 
Kompanije Telenor i MNNews nedavno su potpisale ugovor o Internet peeringu zahvaljujući kojem korisnici Telenora imaju brži pristup Internet sadržajima koji se nalaze na serverima MNNews-a. 
Takođe i biznis korisnici MNNEWS-a koji koriste resurse Telenora mogu na brži i sigurniji način uploadovati saržaj prema serverima.
 
Uspostavljanje ovakvih direktnih veza izmedu Internet servis provajdera je uobičajena praksa u svim zemljama i doprinosi sigurnosti i kvalitetu Internet servisa.