Saobraćaj u novogodišnjoj noći

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA SAOBRAĆAJ U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI

Share this:

NAZAD
 
U periodu od 31. decembra u 19 sati do 1. januara 2021. godine u 11 sati, kroz Telenorovu mrežu prošlo je 34,8 terabajta podataka, što je za skoro 50% više u odnosu na prošlu godinu. Najviše podataka korisnici su razmijenili putem aplikacija Facebook, Viber, Instagram i YouTube. O povećanoj količini prenosa podataka govori i podatak da je, tokom novogodišnje noći, saobraćaj putem aplikacije WhatsApp porastao za čak 189% u odnosu na prethodni period.  

Telenorovi korisnici poslali su više od  228 000 tekstualnih poruka (SMS) od 19 sati posljednjeg dana 2020. godine do 1. januara 2021. godine u 11 sati, što je za 30% manje nego prošle godine. Tokom istog perioda obavljeno je više od 580 000 poziva.

Više od 72 000 poruka poslato je u periodu od ponoći do dva sata ujutro, a tokom ta dva sata obavljeno je preko 100 000 poziva.