Recikliranje telefona u Telenoru

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA RECIKLIRANJE TELEFONA U TELENORU

Share this:

NAZAD
 
Počev od 01.10.2020. Telenor omogućava reciklažu starih telefona svim korisnicima, bez obzira na to koju mrežu koriste, kao i popust prilikom zamjene starog telefona za novi. U okviru strategije društveno-odgovornog poslovanja kompanija Telenor nastavlja sa brojnim inicijativama koje za cilj imaju zaštitu životne sredine i obezbjeđivanje najboljeg korisničkog iskustva, a korisnicima pomaže da uređaj koji više ne koriste odlože na bezbjedan i ekološki prihvatljiv način.

Korisnici mogu da zamijene stari uređaj za vaučer sa minimalnim zagarantovanim iznosom od 10 EUR u svim Telenorovim prodavnicama. Vaučer može se iskoristiti kao popust prilikom kupovine novog telefona ili dodatne opreme.

Reciklaža predstavlja jedan od sastavnih elemenata poslovanja kompanije Telenor koja brine o odlaganju i recikliranju telekomunikacione opreme i elektronskih uređaja, o čemu svjedoči podatak da je u 2019. godini reciklirano čak 638 kilograma elektronskog i električnog otpada. Proces reciklaže telefona ima za cilj da pruži kontinuirani doprinos u rješavanju rastućeg problema elektronskog otpada koji utiče na zagađenje životne sredine, kao i podizanje ekološke svijesti na još viši nivo. 

Sve informacije o ponudi dostupne su na www.telenor.me.