Reagovanje Telenora povodom teksta u dnevnom listu ‘’Dan’’

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA REAGOVANJE TELENORA POVODOM TEKSTA U DNEVNOM LISTU ‘’DAN’’

Share this:

NAZAD
 
Povodom teksta pod nazivom ‘’Lukšic i Rocen na vezi sa Šaricem’’ objavljenog u dnevnom listu Dan, dana 4.12.2011, Telenor želi da informiše javnost da objavljeni listing nije listing kompanije Telenor. Navedeni listing ne odgovara ni po formi ni po sadržini u kojoj Telenor dostavlja podatke o telekomunikacionom saobracaju, po zahtjevu ovlašcenih organa u skladu sa važecom zakonskom regulativom Crne Gore.