Puštena u rad Telenor bazna stanica za stanovnike sela Nudo

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PUŠTENA U RAD TELENOR BAZNA STANICA ZA STANOVNIKE SELA NUDO

Share this:

NAZAD
 
(Nikšić, 21. oktobar 2015. godine) - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i kompanija Telenor danas su pustili u rad novu baznu stanicu, koja će mještanima sela Nudo u opštini Nikšić omogućiti pristup fiksnoj telefoniji i bežičnom Internetu preko Univerzalnog servisa. Ovom uslugom Telenor će, kao operator univerzalnog servisa, stanovnicima sa ovog područja učiniti dostupnim telekomunikacione usluge u kvalitetu koji je po propisima Evropske unije. 
 
„Univerzalni servis za stanovnike ruralnih područja ima izuzetan značaj, jer na ovaj način stanovništvu omogućavamo korišćenje komunikacionih servisa. Ovo predstavlja još jedan korak u poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života i smanjenje razlika u uslovima koje nude gradska i seoska područja“, kazao je direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Zoran Sekulić.
 
Sandra Štajner, izvršna direktorka Telenora Crna Gora, naglasila je da je jedan od strateških ciljeva kompanije obezbjeđivanje kvalitetne komunikacione usluge čak i u najudaljenijim djelovima Crne Gore, a u skladu sa kompanijskom misijom Internet za sve. “Ponosni smo na činjenicu da je Telenor prepoznat kao pouzdana mreža, koja ima pokrivenost  99% teritorije, a ovom uslugom smo otišli korak dalje u namjeri da što većem broju građana omogućimo savremene kanale komunikacije. Investicije ovog tipa su način da kroz poslovanje osnažimo zajednicu i ljudima pojednostavimo život, jer komunikacije na svakoj tački u Crnoj Gori imaju izuzetno veliki značaj“, objasnila je Štajner.   
 
Ovo je treća USO bazna stanica koju Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara u saradnji sa kompanijom Telenor, a u proteklom periodu, fiksna telefonija bežičnom tehnologijom je omogućena i za stanovnike Trešnjeva u Cetinju i Gostilja u Danilovgradu.
 
Uređaj preko kojeg se obavlja usluga Telenor će besplatno ustupati, dok će Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost subvencionisati cijene pretplate za konekciju, u cilju podržavanja ove inicijative. Sagrađena bazna stanica koristi mrežu treće generacije, što omogućava kvalitetne telefonske pozive i brz pristup internet.  
 
Telenor je kao operator Univerzalnog servisa omogućio ispunjavanje zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji u bilo kom mjestu bez obzira na ekonomsku isplativost. Na ovaj način se omogućava govorna komunikacija i brzina prenosa podataka za funkcionalni pristup internetu, ali i posebne povoljnosti za lica sa invaliditetom i niskim primanjima.