Puštena u rad nova Telenor bazna stanica

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PUŠTENA U RAD NOVA TELENOR BAZNA STANICA

Share this:

NAZAD
 
Fiksna telefonija i bežični internet za stanovnike danilovgradskog sela Gostilje
 
Danilovgrad, 16.decembar. 2014 - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i kompanija Telenor su pustili danas u rad novu baznu stanicu, koja će mještanima Gostilja u opštini Danilovgrad preko Univerzalnog servisa omogućiti pristup fiksnoj telefoniji i bežičnom Internetu. Ovom uslugom Telenor će, kao operator univerzalnog servisa, stanovnicima sa područja Gostilje učiniti dostupnim telekomunikacione usluge u kvalitetu koji propisuje Evropska unija.
 
„Univerzalni servis dragocjena je usluga stanovnicima sela i prigradskih naselja u kojima nije izgrađena mreža fiksne telefonije, čime se, indirektno, doprinosi unaprjeđivanju uslova za život na selu i smanjenju socijalnog jaza između seoskih i gradskih područja. Nakon prethodno otvorene bazne stanice u Trešnjevu u Prijestonici Cetinje, ovo je druga stanica ove vrste. I jedna i druga obezbjeđuju kvalitetnu fiksnu telefoniju i pristup Internetu u ovim mjestima, i vjerujem da će unaprijediti kvalitet života ljudi koji ovdje žive”, saopštio je direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Zoran Sekulić.
 
Majk Malvebo, izvršni direktor Telenor Crna Gora, naglasio je da je jedan od strateških ciljeva kompanije da obezbijedi kvalitetne komunikacione usluge čak i u najudaljenijim djelovima Crne Gore, u cilju obezbjeđivanja Interneta za sve. “Iako je skoro cijela teritorija Crne Gore pokrivena Telenor mrežom, kao kompanija koja stalno brine o korisnicima, sada idemo i korak dalje – kako bismo u savremeni sistem komunikacija uključili što veći broj naših sugrađana. Stalno investiramo i vođeni smo našom željom da osnažimo društvo i pojednostavimo ljudima život bez obzira gdje oni žive. Komunikacije u svakodnevnom životu imaju izuzetan značaj. Ovo se primjenjuje i na najudaljenije ruralne centre ”, objasnio je Malvebo.
 
Korisnici iz Gostilja, koji su potipisali ugovore o pretplati, će dobiti i fiksne telefone, pored uređaja za ovu uslugu, kao poklon, dok će Agencija za elektornske komunikacije i poštansku djelatnost subvencionisati cijene pretplate za konekciju, u cilju podržavanja ove inicijative. Zahvaljujući 3G baznoj stanici, ova veza omogućava kvalitetne fiksne pozive i brz pristup internetu.
 
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je Rješenjem od 25. 01. 2011. godine izabrala Telenor za operatora univerzalnog servisa koji omogućava ispunjavanje zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji u bilo kom mjestu bez obzira na ekonomsku isplativost, čime se omogućava govorna komunikacija i brzina prenosa podataka koja omogućava funkcionalni pristup internetu, ali i posebne povoljnosti za lica sa invaliditetom i niskim primanjim.