Prvi Dev Talks u Crnoj Gori u organizaciji Telenora ispunio očekivanja učesnika

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PRVI DEV TALKS U CRNOJ GORI U ORGANIZACIJI TELENORA ISPUNIO OČEKIVANJA UČESNIKA

Share this:

NAZAD
 
Prvi Dev Talks u Crnoj Gori u organizaciji Telenora ispunio je očekivanja crnogorske IT zajednice, a učesnici poručuju da je ovo jedan od najboljih načina da se IT zajednica u Crnoj Gori osnaži i umreži sa svojim kolegama iz regiona, ali i šire. 

Jedan od učesnika prvog Dev Talks-a u Crnoj Gori, Jovan Vuković, softver inžinjer u CEDIS-u, ističe da je ovo jedan od načina na koji možemo ojačati IT kapacitete u Crnoj Gori.

“Crnogorska IT zajednica je sve brojnija i snažnija, ali nedostaje nam taj momenat povezivanja i razmjene iskustava. U posljednje vrijeme se radi na tome u nekoj mjeri, i mislim da će ovaj događaj i svi budući ovog tipa u velikoj mjeri doprinijeti jačanju lokalnih IT kapaciteta, “ istakao je Vuković.

On dodaje da  je u svom profesionalnom iskustvu imao priliku da u praksi prođe kroz sve procese o kojima je bilo riječi, ali da je na osnovu predavanja uspio da stavi konkretne korake u jedan okvir i sagleda sveobuhvatan proces.

“Osim toga, jasnije mi je na koji način se rješavaju neke kritične faze projekta na jednostavniji način. Iako QA nije moja sfera interesovanja, veoma je korisno primijeniti neke od aspekata QA na sve procese tokom kreiranja proizvoda. Takođe, na ovaj način možemo bolje razumjeti i krajnja očekivanja,” kazao je Vuković. 

Marija Stijović, studentkinja PMF-a koja je sa svojim kolegama i koleginicama sa fakulteta prisustvovala prvom Dev Talks-u kazala je da je predavanje bilo veoma interesantno, te da je ovo sjajna prilika za sve studente da čuju iskustva profesionalaca iz različitih ICT oblasti. 

„Pored teorijskih znjanja koja stičemo na fakultetu veoma je korisno da vidimo i osjetimo kako to funkcioniše u praksi u poslovnom svijetu, kao i da se povežemo sa IT zajednicom ne samo u Crnoj Gori nego i šire,“ istakla je Stijović. 
Stijović je kazala da među njenim kolegama, naročito studentima PMF-a i ETF-a, postoji veliko interesovanje da učestvuju na ovakvim događajima. 

Generalni direktor Telenora Branko Mitrović kazao je da su u toj kompaniji ohrabreni velikim brojem prijava za učešće na Dev Talks-u, te da je to pokazatelj da je Crnoj Gori bila potrebna takva platforma za razmjenu znanja i iskustva u ovoj oblasti.

„Raduje nas što su IT stručnjaci, ali i studenti u kratkom roku odazvali i u velikom broju prisustvovali predavanju.  Telenor će u narednom periodu brojnim konkretnim aktivnostima doprinositi edukaciji mladih, talentovanih i ambicioznih ljudi, kao i unapređenju znanja IT profesionalaca, jer smatramo da je to najbolji način da doprinesemo razvoju Crne Gore,” poručio je Mitrović.

Tema prvog Dev Talks-a bila je "QA in the Agile Wonderland", a gost predavač bio je Marko Majkić, agilni ekspert koji je govorio o svom 35 godišnjem iskustvu u razvoju softvera, te agilnim vrijednostima, principima i praksi u kompanijama. 

Kako bi osnažili i umrežili IT zajednicu u Crnoj Gori sa međunarodnim IT stručnjacima, kompanija Telenor će jednom mjesečno, a nekad i češće, organizovati Dev Talks predavanja u okviru kojih će dovoditi eksterne predavače, priznate eksperte iz određene oblasti koji će sa zainteresovanima dijeliti svoje motivacione priče i znanja.