Privremeno obustavljanje korišćenja aplikacija Viber i WhatsApp

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE KORIŠĆENJA APLIKACIJA VIBER I WHATSAPP

Share this:

NAZAD
 
 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost naložila je svim telekomunikacionim operatorima da isključe mogućnost korišćenja aplikacija Viber, WhatsApp i drugih sličnih servisa, koji su tokom dana upotrijebljene za neželjenu komunikaciju sa korisnicima.
 
Prema nalogu Agencije, operatori su dužni da sprovedu tu mjeru u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, koji predviđa da je komunikacija za potrebe direktnog marketinga dozvoljena samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.
 
Mogućnost korišćenja servisa kao što su Viber i WhatsApp biće isključena dok Agencija posebnim nalogom ne odredi da se takva zabrana suspenduje.
 
Kompanije Crnogorski Telekom, Telenor i M:tel nisu ustupale podatke o svojim korisnicima i poštuju najstrože bezbjedonosne standarde i procedure zaštite korisnika i njihovih podataka.