Pristupite svom računu putem SMS-a

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PRISTUPITE SVOM RAČUNU PUTEM SMS-A

Share this:

NAZAD
 
Telenorovi korisnici od sada imaju mogućnost da svom računu, u PDF formatu, pristupe putem linka koji će dobijati SMS porukom. Prvi servis te vrste na crnogorskom tržištu funkcioniše tako da korisnici putem SMS poruke dobijaju jedinstveni kod, kao i link putem kojeg mogu pregledati i besplatno preuzeti svoj račun. Na taj način, korisnik može pristupiti svim svojim računima u posljednjih 12 mjeseci. 

Servis se može aktivirati slanjem poruke sa tekstom Start na broj 14910 ili putem novog kratkog koda *110#, kao i u Telenorovim prodavnicama, potpisivanjem saglasnosti za prijem računa putem SMS-a. 

Prvi promo računi putem SMS linka svim korisnicima pametnih telefona Telenor je isporučio početkom septembra. Promotivni period nastavlja se tokom naredna dva mjeseca, kada će korisnici, pored SMS linka, račune dobijati i uobičajenim putem – elektronskom poštom ili u štampanom obliku. Po isteku promotivnog perioda, samo korisnici koji su aktivirali servis dobijaće račun putem SMS-a.

Uz novi način dostave računa i smanjenjem štampanih primjeraka, Telenor će dodatno smanjiti negativni uticaj na životnu sredinu, a svoje korisnike ohrabriti da  što više koriste digitalne usluge.