Partnerstvo UNICEF-a i Telenora u kampanji "Zaustavimo nasilje onlajn"

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PARTNERSTVO UNICEF-A I TELENORA U KAMPANJI "ZAUSTAVIMO NASILJE ONLAJN"

Share this:

NAZAD
 
Kroz trogodišnje partnerstvo sa kancelarijom UNICEFa u Crnoj Gori, Telenor je podržao projekat „Digitalna bezbijednost za svako dijete“ koji za cilj ima  uvođenje digitalne pismenosti kroz osnovnoškolsko obrazovanje. U EKO ugradi UNICEF-a ugovor o partnerstvu potpisali su šef predstavništva UNICEF-a Osama Kogali i Izvršna direktorka Telenora Crna Gora Sandra Štajner. Ovo partnerstvo je podržano i od strane Ministarstva prosvjete.

U Crnoj Gori 91% djece uzrasta od 9 do 17 godina koristi internet, a 87% njih to radi svakodnevno. Većina te djece, njih 68%, smatra da o internetu zna više od svojih roditelja, a istovremeno se polovina njih (45%) ne osjeća bezbjedno onlajn. 38% djece je doživjelo neprijatnost na internetu barem jednom tokom prošle godine. Ovo istraživanje koje je sprovedeno prošle godine ukazuje na potrebu da se škola aktivnije uključi u proces izgradnje inkluzivnog, digitalnog društva kroz podizanje svijesti i digitalne pismenosti djece, roditelja i nastavnika, što je i cilj trogodišnje inicijative koju je Telenor podržao. 

U Telenoru, posebnu pažnu posvećujemo bezbjednosti, kada su u pitanju najmlađi korisnici. Zato smo, prije šest godina, započeli realizaciju projekta ,,Surfuj pametno“ i do sada, zajedno sa partnerima, edukovali preko 20.000 djece o online bezbjednosti  Danas potpisujemo trogodišnji ugovor i  kroz obrazovni sistem učinićemo da učenje o bezbjednoj upotrebi interneta postane stastavni dio nastavnog plana. Važno je napomenuti da je perspektivu projekta prepoznala i Telenor Grupa, koja je još 2014. godine potpisala globalni sporazum sa UNICEFom, i koja nam je pružila podršku u pružanju digitalnih rješenja; Vjerujem da su pred nama uspješne tri godine rada na jačanju bezbjednosti na internetu, ali i podizanju nivoa digitalne pismenosti za društvo u cjelini“ , izjavila je Sandra Šajner.

Drago mi je što mogu danas da najavim naše prvo partnerstvo sa privatnim sektorom u okviru kampanje “Zaustavimo nasilje”. Zahvaljujući podršci Telenora i saradnji sa Ministarstvom prosvjete, našim pouzdanim i stalnim partnerom, za tri godine će sva djeca u Crnoj Gori biti obuhvaćena programom digitalne pismenosti u osnovnim školama. Intervencije poput uvođenja digitalne pismenosti u osnovno obrazovanje, komunikacije sa roditeljima na ovu temu preko škola i obezbjedjivanja odgovarajućih resursa za digitalno opismenjavanje roditelja i nastavnika, neophodne su za iskorjenjivanje siromaštva i osiguravanje da djeca bezbjedno odrastaju u digitalnom dobu. Upravo time ćemo se baviti u narednih par godina u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Telenorom“ , izjavio je Osama Kogali. 

Uz podršku Telenora i u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, obrazovna igrica NETprijatelji, koja vodi djecu kroz realne životne scenarije, će uz dodatne resurse digitalne pismenosti postati dostupna osnovnim školama kako bi djeca uzrasta od 9 do 11 godina kroz igru i razgovor sa učiteljima/icama i nastavnicima naučila da odgovorno i pametno koriste internet, kao i da prepoznaju i prijave nasilje. Iz tog razloga, kroz ovu inicijativu, svakom djetetu će se omogućiti da u osnovnoj školi nauči da bezbjedno i odgovorno koristi internet i aktivno učestvuje u digitalnom društvu 21. vijeka.