Otvoren konkurs Telenor fondacije za podršku projektima

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OTVOREN KONKURS TELENOR FONDACIJE ZA PODRŠKU PROJEKTIMA

Share this:

NAZAD
 
 Konkurs Telenor fondacije za podršku društveno odgovornim projektima od danas je otvoren za sve institucije, nevladine i humanitarne organizacije u Crnoj Gori. Zainteresovane organizacije mogu  do 15. decembra predložiti inovativna rješenja za unapređenje života i društva Crne Gore.
 
Od kada je osnovana 2014. godine, Telenor Fondacija podržava projekte koji, upotrebom interneta, unapređuju oblast obrazovanja, zaštite životne sredine i inkluziju društveno ugroženih grupa.
 
,,Projekti se moraju realizovati na teritoriji Crne Gore, a prednost će imati prijave sa dugoročnim potencijalom da doprinesu prevazilaženju aktuelnih društvenih izazova. Zajedno sa lokalnim partnerima, nastavljamo da gradimo održivu budućnost i smanjujemo nejednakosti u zajednici, a naša ambicija je puna digitalizacija društva Crne Gore. Upavo zato kroz rad Telenor fondacije, želimo da podržimo rješenja kojima će građani moći da iskoriste sve prednosti pristupa internetu i upotrebe digitalnih tehnologija“, kaže Nataša Đurđić, menadžerka Telenor fondacije.
 
Broj projekata koji će Fondacija podržati nije unaprijed definisan, a osim novčane, kompanija Telenor nudi i logističku podršku u realizaciji izabranih projekata.
 
Prijavu na konkurs, uz prateća dokumenta, potrebno je poslati na adresu fondacija@telenor.me, a dodatne informacije dostupne su na web stranici Telenor fondacije. O projektima koji će dobiti finansijsku i logističku podršku odlučiće Upravni odbor Fondacije.