Obavještenje

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBAVJEŠTENJE

Share this:

NAZAD
 
Taksa na SIM kartice u iznosu od 1 eura neće se naplaćivati od 1. januara 2014. godine, a u skladu sa članom 25 Zakona o taksama br.28/12 od 5.6.2012.