Obavještenje: Promjene u servisima za vrijeme novogodišnje noći

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBAVJEŠTENJE: PROMJENE U SERVISIMA ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJE NOĆI

Share this:

NAZAD
 
Zbog nesmetanog saobraćaja i što bolje komunikacije u novogodišnjoj noći, u periodu od 31.12.2014. od 23:30h do 01.01.2015. do 01:00h sljedeći servisi će raditi u izmijenjenom režimu:
 
·     Delivery Reports (izvještaj o dostavi poruke) će biti privremeno isključen u navedenom periodu. Van ovog perioda, servis će raditi po ustaljenom režimu.
·     Servisi ‘’Govorna Pošta’’, ‘’Ko je zvao’’ i ‘’Dostupan sam’’ (Voice Mail / Who called / Notify me services) će biti privremeno isključeni u navedenom periodu. U slučaju nedostupnosti pozvanog broja koji ima pomenute servise, pozivalac će dobiti standardno obavještenje sa centrale: “Birani pretplatnik je trenutno isključio telefon ili je van dometa. Molimo pokušajte kasnije.”