Obavještenje: Promjene u servisima tokom novogodišnje noći

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBAVJEŠTENJE: PROMJENE U SERVISIMA TOKOM NOVOGODIŠNJE NOĆI

Share this:

NAZAD
 
Zbog nesmetanog saobraćaja i što bolje komunikacije u novogodišnjoj noći, u periodu od 31.12.2013. 23:30h do 01.01.2014. 03:00h sljedeći servisi će raditi u promjenjenom režimu:
 
  • Delivery Reports (izvještaj o dostavi poruke) će biti privremeno isključen u navedenom periodu. Van ovog perioda, servis će raditi po ustaljenom režimu.
  • Servisi ‘’Govorna Pošta’’, ‘’Ko je zvao’’ i ‘’Dostupan sam’’ (Who called / Notify me services) će biti privremeno isključen u navedenom periodu. U slučaju nedostupnosti pozvanog broja koji ima pomenute servise, pozivalac će dobiti standardno obavještenje sa centrale: “Birani pretplatnik je trenutno isključio telefon ili je van dometa. Molimo pokušajte kasnije.”.