Obavještenje o promjeni cijene pripejd Start paketa

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBAVJEŠTENJE O PROMJENI CIJENE PRIPEJD START PAKETA

Share this:

NAZAD
 
Počev od 1.1.2014. cijena pripejd Start paketa će biti promijenjena i nova cijena paketa će iznositi 3 EUR sa uračunata 3 EUR kredita. Tarifni plan, kao i svi ostali benefiti na paketu ostaju nepromijenjeni.