Mobilna aplikacija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA MOBILNA APLIKACIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Share this:

NAZAD
 
Mobilna aplikacija ,,Zaposliosi“, čiji je cilj povećanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, dostupna je na android i iOS operativnim sistemima. Aplikacija je kreirana u okviru projekta „Mobilne aplikacije za zaposliosi.me“, i prati sadržaj portala zaposliosi.me, prvog portala u Crnoj Gori koji ima za cilj zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Izradu aplikacije omogućila je Telenor fondacija, u okviru konkursa za podršku društveno odgovornim projektima. 

Na portalu i aplikaciji mogu se pronaći biografije osoba sa invaliditetom, video-prezentacije putem kojih se predstavljaju nezaposlene osobe sa invaliditetom, kao i slobodna radna mjesta koja oglašavaju poslodavci.  
Osim mogućnosti da se nezaposlene osobe sa invaliditetom upoznaju sa svojim pravima iz oblasti zapošljavanja, portal i aplikacija nude mogućnost efikasnog i profesionalnog povezivanja poslodavaca i nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Korisnici imaju mogućnost pristupa velikom broju relevantnih i važećih pravnih dokumenata, kao i različitim vrstama obrazaca – formulara koji se odnose na podsticajne mjere i benefite prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom. 

Portal sadrži i blog, putem kojeg osobe sa invaliditetom imaju priliku da podijele dobre i manje dobre prakse na koje nailaze tokom sticanja radnih iskustava. Jedan od ciljeva kreiranja portala i aplikacije jeste da se ublaže i postepeno iščeznu brojne predrasude i nevjerica poslodavaca u odnosu na osobe sa invaliditetom, njihove mogućnosti i radne kvalifikacije.