Izmjene uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA IZMJENE USLOVA UTVRĐENIH PRETPLATNIČKIM UGOVOROM

Share this:

NAZAD
 

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom za korisnike - postpaid tarifne pakete fizička lica.


Od 1. februara 2020. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj telefoniji Telenora Crne Gore za sledeće pakete:

Korisnici Prenesi i Surfuj+ S, Prenesi i Surfuj+ M, Prenesi i Surfuj+ L paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po dodatnih 2 GB interneta, odnosno 2.25 GB interneta, odnosno 4 GB interneta, mjesečno. Na taj način korisnici će na navedenim paketima imati sledeće količine interneta mjesečno: 2,5 GB, odnosno 3 GB, odnosno 5 GB. Korisnici ovih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Prenesi i Surfuj+ S – 12,49 eura
 • Prenesi i Surfuj+ M – 17,99 eura
 • Prenesi i Surfuj+ L – 25,49 eura

Korisnici Prenesi Play+ S, Prenesi Play+ M paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po dodatnih 2 GB interneta, odnosno 4,5 GB interneta, mjesečno. Na taj način korisnici će na navedenim paketima imati sledeće količine interneta mjesečno: 3 GB, odnosno 6 GB. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Prenesi Play+ S – 14,49 eura
 • Prenesi Play+ M – 19,99 eura

Korisnici Play+ Solo, Play Duo paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po dodatnih 2,5 GB interneta, odnosno 4,25 GB interneta, mjesečno. Na taj način korisnici će na navedenim paketima imati sledeće količine interneta mjesečno: 3 GB, odnosno 5 GB. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Play+ Solo – 12,99 eura
 • Play+ Duo– 18,99 eura

Korisnici Play+ 1, Play 2 paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po dodatnih 2,5 GB interneta, odnosno 3,25 GB interneta, mjesečno. Na taj način korisnici će na navedenim paketima imati sledeće količine interneta mjesečno: 3 GB, odnosno 4 GB. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Play+ 1 – 12,49 eura
 • Play+ 2– 16,99 eura

Korisnici Prenesi i Surfuj S, Prenesi i Surfuje M, Prenesi i Surfuj L paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po dodatnih 1,7 GB interneta, odnosno 2,5 GB interneta, odnosno 3,25 GB interneta,mjesečno. Na taj način korisnici će na navedenim paketima imati sledeće količine interneta mjesečno: 2 GB, odnosno 3 GB, odnosno 4 GB. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Prenesi i Surfuj S – 11,49 eura
 • Prenesi i Surfuj M – 16,99 eura
 • Prenesi i Surfuj L – 23,49 eura

Korisnici Pričaj i Surfuj S i Pričaj i Surfuj M paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po dodatnih 2,7 GB interneta, odnosno 4,4 GB interneta,mjesečno. Na taj način korisnici će na navedenim paketima imati sledeće količine interneta mjesečno: 3 GB, odnosno 5 GB,. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Pričaj i Surfuj S – 11,49 eura
 • Pričaj i Surfuj M – 22,99 eura

Korisnici Prenesi i Surfuj 100 i Prenesi i Surfuj 200 paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po dodatnih 2,8 GB interneta, odnosno 4,65 GB interneta, mjesečno. Na taj način korisnici će na navedenim paketima imati sledeće količine interneta mjesečno: 3 GB, odnosno 5 GB. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Prenesi i Surfuj 100 – 13,99 eura
 • Prenesi i Surfuj 200 – 22,99 eura

Korisnici Pričaj XS i Pričaj S paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po 1 GB interneta, odnosno 3 GB interneta,mjesečno. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Pričaj XS – 5,99 eura
 • Pričaj S – 16,99 eura

Korisnici Plus 5 i Plus 15 paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće po 1 GB interneta, odnosno 3 GB interneta, mjesečno. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Plus 5 – 5,99 eura
 • Plus 15 – 16,99 eura

Korisnici Prenesi 50, Prenesi 90, Prenesi 110, Prenesi 140, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće na svom paketu po 1 GB interneta, odnosno 1 GB interneta, odnosno 3 GB interneta, odnosno 3 GB interneta, mjesečno. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Prenesi 50– 6,99 eura
 • Prenesi 90 – 8,99 eura
 • Prenesi 110– 13,49 eura
 • Prenesi 140– 16,99 eura

Korisnici Family, Family Member, Blue, Classic, PRIMA paketa, koje više nijesu u aktuelnoj ponudi, dobiće na svom paketu mjesečno 1 GB interneta, dok će korisnici paketa Blue Active dobiti 2 GB interneta svakog mjeseca. Korisnici navedenih paketa plaćaće sledeću mjesečnu pretplatu:

 • Family– 5,99 eura
 • Family Member – 3,49 eura
 • Blue – 5,49 eura
 • Blue Actve – 11,99 eura
 • Classic – 3,99 eura
 • Prima – 4,49 eura


S obzirom na to da su navedene izmjene moguće nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da:

 • sa Telenorom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Telenor u nekoj od poslovnica ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Telenor, Rimski trg br. 4, 81000 Podgorica – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Telenora.
 • sa Telenorom zaključite ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica Telenora. 

U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1700 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta.


U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.


Telenor Crne Gore će o navedenim promjenama dana 1. 1. 2020. godine obavijestiti korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telenor.me, i dostavljenjem teksta ovog obavještenja uz račun za decembar 2019.