Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBAVJEŠTENJE O IZMJENI USLOVA UTVRĐENIH PRETPLATNIČKIM UGOVOROM – TARIFNI PAKETI ZA PRAVNA LICA
NAZAD
 

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom – tarifni paketi za pravna licaOd 1. septembra 2020. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koristite u mobilnoj telefoniji Telenora Crne Gore za sljedeće pakete:


Korisnicima “Business” paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

 • Mjesečna pretplata – 5,9900 € (prethodna cijena 4,8279 €)
 • Pozivi u Telenor mreži – 0,1590 € u periodu 08-22h (prethodna cijena 0,1331 €), odnosno 0,1118 € u periodu 22-08h (prethodna cijena 0,0932 €)
 • Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,1590 € u periodu 08-22h (prethodna cijena 0,1331 €), odnosno 0,1118 € u periodu 22-08h (prethodna cijena 0,0932 €)
 • SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0590 € u periodu 08-22h (prethodna cijena 0,0424 €), odnosno 0,0392 € u periodu 22-08h (prethodna cijena 0,0327 €)
 • Korisnicima “Business Package” paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

Mjesečna pretplata – 1,9900 € (prethodna cijena 0,0000 €)

 • Pozivi u Telenor mreži – 0,1690 € u periodu 08-22h (prethodna cijena 0,1392 €), odnosno 0,1118 € u periodu 22-08h (prethodna cijena 0,0932 €)
 • Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,2090 € u periodu 08-22h (prethodna cijena 0,1742 €), odnosno 0,1670 € u periodu 22-08h (prethodna cijena 0,1392 €)
 • SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0590 € u periodu 08-22h (prethodna cijena 0,0460 €), odnosno 0,0421 € u periodu 22-08h (prethodna cijena 0,0351 €)
 • Korisnicima “New Government“ paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

Mjesečna pretplata – 3,9900 € (prethodna cijena 3,0250 €)

 • Pozivi u Telenor mreži – 0,0590 € (prethodna cijena 0,0484 €)
 • Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,1790 € (prethodna cijena 0,1452 €)
 • SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0150 € (prethodna cijena 0,0121 €)

Korisnicima “PRO 5 New” paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

 • Pozivi u Telenor mreži – 0,1190 € (prethodna cijena 0,0968 €)
 • Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,1790 € (prethodna cijena 0,1452 €)
 • SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0390 € (prethodna cijena 0,0303 €)

Korisnicima “PRO 10 New” paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

 • Pozivi u Telenor mreži – 0,1090 € (prethodna cijena 0,0847 €)
 • Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,1690 € (prethodna cijena 0,1392 €)
 • SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0390 € (prethodna cijena 0,0303 €)

Korisnicima “PRO 20 New” paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

 • Pozivi u Telenor mreži – 0,0890 € (prethodna cijena 0,0726 €)
 • Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,1590 € (prethodna cijena 0,1331 €)
 • SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0390 € (prethodna cijena 0,0303 €)

Korisnicima “Moja Firma 5” paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

 • Mjesečna pretplata – 6,990 € (prethodna cijena 5,1709 €) 
 • Pozivi u Telenor mreži – 0,1390 € (prethodna cijena 0,1138 €)
 • Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,1390 € (prethodna cijena 0,1138 €)
 • SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0390 € (prethodna cijena 0,0310 €)

Korisnicima “Moja Firma Surfuj M” paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

 • Mjesečna pretplata – 11,990 € (prethodna cijena 10,2902 €)
 • Pozivi u Telenor mreži – 0,1690 € (prethodna cijena 0,1344 €)
 • Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,1690 € (prethodna cijena 0,1344 €)
 • SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0390 € (prethodna cijena 0,0310 €)
 • Dodaje se 1 GB interneta mjesečno


Korisnicima “Moja Firma S”, “Moja Firma M”, “Moja Firma L”, “Moja Firma XL” , “Moja Firma XXL” paketa, primjenjuju se sljedeće izmjene: 

Mjesečna pretplata

 • Moja Firma S – 7,990 € (prethodna cijena 7,0160 €)
 • Moja Firma M – 11,990 € (prethodna cijena 10,0664 €)
 • Moja Firma L – 16,990 € (prethodna cijena 15,1504 €)
 • Moja Firma XL – 26,990 € (prethodna cijena 25,3185 €)
 • Moja Firma XXL – 42,990 € (prethodna cijena 40,5706 €)
 • Pozivi u Telenor mreži – 0,1590 € (prethodna cijena 0,1322 €)

Pozivi prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori – 0,1590 € (prethodna cijena 0,1322 €)

SMS u okviru Crne Gore i prema Srbiji – 0,0390 € (prethodna cijena 0,0305 €)

Dodaje se internet i to:

 • Moja Firma S – 1 GB mjesečno
 • Moja Firma M – 1 GB mjesečno
 • Moja Firma L – 1 GB mjesečno
 • Moja Firma XL – 2 GB mjesečno
 • Moja Firma XXL – 3 GB mjesečno

Sve cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.


S obzirom na to da su navedene izmjene moguće nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da:

 • sa Telenorom raskinete ugovor za korišćenje paketa bez plaćanja naknada i primjene ugovorenog otkaznog roka i o tome u pisanoj formi obavijestite Telenor u nekoj od poslovnica, posredstvom agenta prodaje ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Telenor doo Podgorica, Rimski trg 4. 81000 Podgorica. Ukoliko ste tokom trajanja pretplatničkog ugovora kupili uređaj ili opremu na rate u obavezi ste da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom posjetite neku od poslovnica Telenora ili kontaktirate agenta prodaje.
 • sa Telenorom zaključite ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude Telenora i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica Telenora ili kontaktirate agenta prodaje. 
 • U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lica sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1700 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu svog prebivališta.
 • U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina zaključno sa 01.09.2020., smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.

Telenor će o navedenim promjenama, dana 01.08.2020. godine, obavijestiti korisnike na sljedeći način: u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.telenor.me, i dostavljenjem ovog obavještenja uz račun za jul 2020. godine.