Finansijski rezultati za treći kvartal 2014. godine

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI ZA TREĆI KVARTAL 2014. GODINE

Share this:

NAZAD
 
29. oktobar, 2014. – Prihodi Telenora Crna Gora u trećem kvartalu 2014. godine iznosili su 19,9 miliona eura. Ne računajući  promjenu u cijenama interkonekcija, prihod je umanjen za 7% u odnosu na isti period prošle godine.
 
Telenor je održao svoju lidersku poziciju na tržištu i na kraju trećeg kvartala. Ukupan broj korisnika iznosio je 426 hiljada, što je za 1% manje u odnosu na isti period prošle godine.
 
„Ekonomsko okruženje u Crnoj Gori je i u trećem kvartalu bilo puno izazova jer je početkom godine tržište telekomunikacija bilo pod uticajem smanjenja domaćih cijena terminacije. Uprkos spoljnim negativnim faktorima, turistička sezona je bila uspješna za cjelokupnu privredu, kao i za Telenor,“ rekao je Majkl Malvebo, izvršni direktor Telenora Crna Gora.
 
Telenor je zadržao lidersku poziciju fokusirajući se i odgovarajući na potrebe korisnika, unaprijeđujući kvalitet njihovog iskustva i raznolikost usluga. To je obezbijedilo solidan finansijski razvoj i profitabilnost koji su zabiljleženi u ovom kvartalu. Nastavljeno je sa značajnim ulaganjima u program renoviranja svih maloprodajnih objekata Telenora, sada prisutnih u 13 gradova, kao i sa širenjem maloprodajne mreže, koje je pri kraju.
 
U trećem kvartalu 2014. godine Telenor grupa ostvarila je prihode od 27,7 milijardi norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od 3,5 odsto. Operativni i neoperativni profit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 10,3 milijardi norveških kruna, dok je EBITDA marža 37 odsto, a operativni novčani tok je 6,3 milijardi norveških kruna.
 
Telenor Crna Gora (www.telenor.me) dio je Telenor grupe, jednog od najvećih svjetskih mobilnih operatora, koji ima blizu 180 miliona korisnika na 13 tržišta. Investirajući oko 23 miliona EUR u posljednjih 5 godina, Telenor je jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori. Sa 426 hiljada korisnika, Telenor pomaže ljudima da iskoriste sve prednosti savremenih komunikacija. Telenor Crna Gora ima 13 prodavnica u 13 gradova i zapošljava 308 ljudi. Telenor Pametna mreža pokriva 99.5% stanovništva.