Finansijski rezultati u četvrtom kvartalu 2013. godine

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI U ČETVRTOM KVARTALU 2013. GODINE

Share this:

NAZAD
 
Podgorica, 12. februar 2014. – Telenor Crna Gora ostvario je prihode od 16,1 miliona EUR u posljednjem kvartalu 2013. godine. Ne računajući promjene u cijenama interkonekcije, prihodi su smanjeni za 2 procenta, u odnosu na isti period prošle godine.
 
Telenor Crna Gora je zadržao lidersku poziciju, sa učešćem od 38.2% u ukupnom broju korisnika na crnogorskom tržištu na kraju 2013. godine.
“Na naše finansijske rezultate u posljednjem kvartalu 2013. godini uticale su i dalje prisutne teške ekonomske okolnosti u Crnoj Gori. Uprkos tome i jakoj konkurenciji na tržištu, ostvarili smo solidan rezultat. Naša posvećenost korisnicima i tržištu se nastavlja, i to kroz prioritetizaciju investicija sa ciljem jačanja kvaliteta korisničkog isksutva i raznovrsnosti  ponude servisa. Dalje investiranje u našu mrežu i prodajne objekte  osiguraće nam bolju dostupnost, brzinu i jednostavnost korištenja naših usluga, kao i zadržavanje vodeće poziciju na tržištu telekomunikacija”, rekao je Majkl Malvebo, izvršni direktor Telenor Crna Gora.
 
U posljednjem kvartalu 2013. godine, Telenor grupa je izvijestila o prihodima od NOK 28 biliona, što predstavlja organski rast prihoda od 1%. EBITDA, prije drugih oporezivanja, iznosila je NOK 8.99 biliona, dok je EBITDA margina iznosila 32.6%, a operativni cash flow iznosio je NOK 4.42 biliona.

 
Telenor Crna Gora (www.telenor.me) dio dio Telenor grupe, jednog od najvećih svjetskih mobilnih operatora, koji ima 160 miliona korisnika na 13 tržišta. Investirajući oko 22 miliona EUR u posljednjih 5 godina, Telenor je jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori. Sa 374000 korisnika, Telenor pomaže ljudima da iskoriste sve prednosti savremenih komunikacija. Telenor Crna Gora ima 13 prodavnica u 11 gradova i zapošljava 258 ljudi. Telenor Pametna mreža pokriva 99.5% stanovništva.