Finansijski rezultati Telenora Crna Gora za prvi kvartal 2013. godine

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI TELENORA CRNA GORA ZA PRVI KVARTAL 2013. GODINE

Share this:

NAZAD
 
  • Tržište telekomunikacija je i dalje pod snažnim uticajem izazovnog makroekonomskog okruženja.
  • Uprkos padu prihoda Telenor Crna Gora nastavlja da pruža inovativne servise korisnicima kako bi zadovoljio njihove potrebe  i ojačao lidersku poziciju na tržištu,

(Podgorica, 26. april 2013) Prihodi Telenora Crna Gora u prvom kvartalu 2013. godine iznosili su 14.3 miliona eura, što je 10 procenta niže u odnosu na isti period prošle godine, a uglavnom zbog manjeg broja korisnika i promjena u domaćim cijenama interkonekcije. Telenor Crna Gora je zadržao lidersku poziciju na kraju prvog kvartala 2013. godine sa 38.5% udjela u ukupnom broju korisnika na crnogorskom tržištu. Na smanjenje ukupnog broja korisnika na tržištu uticali su izazovno makroekonomsko okruženje kao i promjena u  korišćenju više SIM kartica.
  
“Telenor Crna Gora je posvećen daljem razvoju tržišta i ekonomije u Crnoj Gori. Kroz investiranje u Telenor pametnu mrežu, fokusirani smo na poboljšanje brzine, dostupnosti i raznolikosti naših servisa  u cilju kontinuiranog  poboljšanja korisničkog iskustva’’, rekla je Ana Cmiljanić, Direktor finansija Telenora Crna Gora.