Finansijski rezultati Telenora Crna Gora za četvrti kvartal 2012.

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI TELENORA CRNA GORA ZA ČETVRTI KVARTAL 2012.

Share this:

NAZAD
 
Prihodi Telenora Crna Gora u četvrtom kvartalu 2012. iznosili su 17.2 miliona eura što je 6% manje u odnosu na isti period prošle godine. EBITDA je 1 procentni poen niža uglavnom zbog smanjenja prihoda koje je djelimično neutralisano smanjenjem troškova usljed bolje kontrole troškova.


  • Izazovno makroekonomsko okruženje negativno je uticalo na prihode Telenora Crna Gora u četvrtom kvartalu 2012. godine.
  • Telenor Crna Gora je zahvaljujući izboru korisnika i dalje lider na tržištu.
 

Tržišno učešće Telenora Crna Gora u ukupnom broju korisnika na kraju četvrtog kvartala 2012. iznosilo je 40%, čime je Telenor Crna Gora zadržao lidersku poziciju na tržištu. Ipak, uvodenje takse na SIM kartice i pripejd registracija su uticali na smanjeno korišćenje više kartica od strane korisnika
 
Izvršni direktor Telenora Crna Gora Kaaren Hilsen istakla je da ‘’uprkos izazovnoj makroekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, Telenor Crna Gora je nastavio da jača poziciju na tržištu. Takođe, odlučni smo u namjeri da našim korisnicima ponudimo još bolje, sigurnije i pouzdanije usluge kao i da nastavimo sa ulaganjima u Crnoj Gori kako bismo ovo omogućili’’.
 
Telenor Crna Gora je u periodu za nama bio fokusiran na siguran Internet za najmlađe i njihove roditelje. Niz uvodnih aktivnosti održanih krajem prošle godine dokaz su Telenorove posvećenosti i važan temelj za predstojeći proces vršnjačke edukacije koja slijedi u naredna tri mjeseca.