Telenor o bezbjednosti djece na Internetu

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR O BEZBJEDNOSTI DJECE NA INTERNETU

Share this:

NAZAD
 
Predviđa se da će do 2017. godine još 100 miliona djece imati pristup Internetu.
 
(Barselona, 27. februar 2013) Telenor Grupa danas je predstavila rezultate istraživanja o načinima smanjenja negativnih uticaja Interneta i mobilnih usluga na mlade ljude koje je, na zahtjev kompanije, uradila konsultantska kuca Boston Consulting Group (BCG). 
Istraživanje se bavi brzim širenjem Interneta, a očekuje se da će Telenor imati 176 miliona djece među korisnicima na svojim tržištima do 2017. Brzo širenje pristupa Internetu donosi veću potrebu za saradnjom među industrijama kako bi se smanjio rizik i gradila otpornost među mladim ljudima.
 
176 miliona djece na internetu u 2017.

Sudeći po BCG studiji, do 2017. godine 176 miliona djece imaće pristup Internetu na 11 tržišta na kojima Telenor posluje (uključujući i tržište Rusije), a većina njih koristiće mobilni uređaj kao prvu tačku pristupa Internetu. Današnja djeca su „digitalni urođenici” i uzimaju zdravo za gotovo prisustvo tehnologije u svojim životima. Sve više koriste Internet kao oruđe za komunikaciju, obrazovanje, zabavu i izražavanje svog identiteta, nove mogućnosti i vještine u svakodnevnom životu. Zajedno sa prednostima Internet, takođe, može izlagati djecu štetnim sadržajima, maltretiranju ili ih dovesti u druge situacije u kojima će postati žrtve.
 
Stvaranje otpornosti

„Svjesni smo da su prednosti Interneta mnogo veće nego šteta koja može nastati, ali ne možemo priuštiti sebi da stanemo samo na tome. Naručili smo ovu studiju u namjeri da poboljšamo transparentnost kada su u pitanju rizici za mlade ljude koji nastaju kao rezultat povećanog broja ljudi koji pristupaju Internetu. U isto vrijeme analiziramo i najbolje načine da pomognemo u rješavanju ovog problema iz perspektive telekomunikacione kompanije. Naš zaključak je da je građenje otpornosti najefikasniji način da se mladi ljudi pripreme da se suoče sa onlajn svijetom”, objašnjava predsjednik i generalni direktor Telenor Grupe Jon Fredrik Baksaas.
 
Ključni rezultati studije
 
  • Još 100 miliona djece biće onlajn do 2017. (na 11 Telenorovih tržišta, uključujući i tržište Rusije); 85 miliona će koristiti mobilni uređaj kao prvu tačku pristupa Internetu;
  • Više od 14 miliona djece (na 12 tržišta) potencijalno su izloženi štetnom onlajn sadržaju, a 35 miliona djece (na 12 tržišta) mogu biti izloženi nekoj vrsti onlajn zlostavljanja;
  • Telenorova tržišta koja su izložena najvećim onlajn rizicima takođe imaju najbolju otpornost: Norveška, Švedska i Danska;
  • Telenorova tržišta koja su u najmanjoj mjeri izložena onlajn rizicima takođe imaju najmanju otpornost: Bangladeš i Pakistan.
 
„U ovom istraživanju smo definisali otpornost kao sposobnost djece da budu izložena riziku bez negativnih posljedica i da se sa potencijalnom štetom nose i od nje brže oporave. Faktori kao što su nivoi obrazovanja, dugogodišnje onlajn iskustvo i institucionalna snaga jedne zemlje da zaštiti svoje građane doprinose individualnoj otpornosti. Dok je zakonski okvir u zemlji važna početna tačka, studija zaključuje da su još neke mjere potrebne da se smanji rizik i unaprijedi otpornost medu mladim ljudima,” kaže Knut Haanæs, Global Leader u BCG Strategy Practice.
 
Potrebna zajednička akcija više interesnih grupa

Zaključak istraživanja jeste da se suočavanje sa problemima kao što je maltretiranje na Internetu i izloženost štetnim sadržajima na Internetu zahtjeva zajedničku akciju više interesnih grupa. 
„Nama su potrebni roditelji, zaposleni u obrazovnom sektoru, državni službenici kao i provajderi usluga koji treba da rade zajedno kako bi smanjili rizike i izgradili otpornost među mladima“, kaže Baksaas. „Smatramo da telekomunikacije značajno doprinose smanjenju štete i Telenorova namjera je da zauzme snažnu poziciju, pozove na širu saradnju i doprinese razvoju akcija usmjerenih na smanjenje onlajn rizika za mlade ljude na svim našim tržištima.“