Telenor clan nacionalne mreže ''Klimatski odgovor''

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR CLAN NACIONALNE MREŽE ''KLIMATSKI ODGOVOR''

Share this:

NAZAD
 
Kompanija Telenor je 1.juna potpisala Memorandum o razumijevanju – Klimatski odgovor, kao clanica Nacionalne mreže civilnog društva, u sklopu projekta „Forum Jugoistocne Evrope o adaptaciji na klimatske promjene“ iniciran od strane Crvenog krsta Crne Gore i podršku Evropske Unije i Austrijskog Crvenog krsta.
 
Medu potpisnicima, njih 19, su uticajni predstavnici vladinog, privatnog i civilnog sektora. Mreža doprinosi promociji i usvajanju najviših standarda klimatske zaštite i adaptacije koje treba da smanje ugroženost stanovništva Crne Gore, posebno najranjivijih grupa (stari ljudi, djeca, osoba sa posebnim potrebama, osobe kojima je zdravstvena njega nedostupna itd.), i doprinesu  održivom razvoju.
 
Telenor je u okviru strategije društveno odgovornog poslovanja fokusiran na tri kljucne oblasti - da proširimo koristi od mobilnih komunikacija na što je moguce veci broj ljudi, pružanje sigurnih sigurnih servisa i borbu protiv loših uticaja klimatskih promjena.