Digitalna laboratorija za kreativnije učenje

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA DIGITALNA LABORATORIJA ZA KREATIVNIJE UČENJE

Share this:

NAZAD
 
Pionirski projekat uvođenja digitalne pedagogije u crnogorske škole počeo je juče otvaranjem digitalne laboratorije u Osnovnoj školi „Štampar Makarije” u Podgorici. 

To znači da će nastavnici imati mogućnost da koriste digitalne medije u učionici, kako bi kroz video sadržaj i interaktivne aktivnosti djeci na kreativniji način prenosili znanje. Ujedno, to će značiti i povećanje digitalne pismenosti osnovaca. Opremanje laboratorije pomogao je Telenor, kroz aktivnosti u okviru trogodišnjeg projekta „Digitalna bezbjednost za svako dijete“, koji se realizuje u saradnji sa UNICEF-om i Ministartsvom prosvjete.

Sva djeca u Crnoj Gori treba da imaju mogućnost da steknu digitalnu pismenost, a mi smo upravo zato i podržali incijativu da u Osnovnoj školi Štampar Makarije digitalnu laboratoriju učinimo mjestom aktivnog učenja i bezbjedne upotrebe tehnologije”, rekla je Sandra Štajner, izvršna direktorka Telenora Crna Gora. Ona je dodala da  je, osim  toga da svako dijete u Crnoj Gori nauči kako da koristi digitalne tehnologije, jedan od ciljeva projekta i da se one koriste na bezbjedan način.

Telenor se bezbjednošću djece na internetu bavi već sedam godina, tokom kojih je više od 20.000 osnovaca naučilo osnove online bezbjednosti. Kroz saradnju sa UNICEF-om, digitalna pismenost postaće dio nastavnog plana u osnovnim školama. 

Treba da se zapitamo – da li djecu, kroz osnovnu školu, adekvatno pripremamo za život u digitalnom dobu? Što su naši nastavnici digitalno pismeniji i sve više koriste digitalne vještine u učionici, to ćemo više kreirati znanje relevantno za 21. vijek”, rekao je Osama Khogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i dodao da saradanja sa Telenorom predstavlja uzoran primjer javno-privatnih partnerstava u inicijativama od koristi za cijelo društvo.

Učenici OŠ „Štampar Makarije” raduju se kompjutersko-medijskoj laboratoriji koju će koristiti kako bi lakše savladali gradivo.

Digitalna laboratorija pomoći će da lakše razumijemo predmete čija se teorija uči napamet, kao što je fizika. Sada, na primjer, možemo da snimimo video zapis i tako pokažemo simulaciju nekog zakona, čime će nam gradivo biti jasnije”, kaže Ilija Ivanov, član Đačkog parlamenta.

Prema riječima predstavnika Ministarstva prosvjete, danas postoji jaz između znanja koje imaju djeca, nastavnici i roditelji, a nova digitalna laboratorija treba da doprinese da se taj jaz smanji.

Inicijativa uvođenja digitalne pedagogije nastala je kao odgovor na podatke iz istraživanja UNICEF-a iz 2016, koje je pokazalo da svaki peti roditelj i svako deseto dijete u Crnoj Gori ne koriste internet, te da svaki drugi roditelj želi da u školi djeteta dobije informacije o tome kako da mu pomogne da se digitalno i medijski opismeni.