Obavještenje: Prepaid registracija do kraja godine

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBAVJEŠTENJE: PREPAID REGISTRACIJA DO KRAJA GODINE

Share this:

NAZAD
 
Telenor pre-paid korisnici, koji to do sada nijesu uradili, treba da izvrše registraciju svojih pre-paid brojeva do kraja godine, tj. do 31.12.2011.
 
Registracija prepaid korisnika se obavlja na jednostavan nacin, popunjavanjem vec pripremljenog formulara, uz licnu kartu ili pasoš, dok maloljetna lica treba da imaju neki identifikacioni dokumet, recimo zdravstvenu knjižicu. Sam proces registracije je propisan zakonom, a predviden je zbog uskladivanja sa evropskom zakonskom regulativom.  Nakon završene registracije svi prepaid brojevi ce imati registrovane vlasnike, a jedna osoba može imati neogranicen broj prepaid brojeva na svoje ime. Rok za registraciju prepaid korisnika je 31. decembar 2011.
 
Prema Pravilniku o nacinu registracije korisnika usluga javnih komunikacionih mreža, koje je donijelo nadležno Ministarstvo, svi operatori imaju obavezu da registruju prepaid korisnike. Registracija je obavezna i za korisnike prepaid mobilnog interneta. Prepaid registraciju je moguce uraditi na svim prodajnim mjestima Telenora kao i u objektima Pošte Crne Gore.