Ambasadori sigurnog Interneta u svim crnogorskim opštinama

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA AMBASADORI SIGURNOG INTERNETA U SVIM CRNOGORSKIM OPŠTINAMA

Share this:

NAZAD
 
Nakon radionica vršnjačke edukacije za djecu iz centralne i južne regije zemlje, Telenor misija edukovanja učenika osnovnih škola o bezbjednoj upotrebi Interneta zaokružena je ovog vikenda predavanjima za učenike iz sjevernih opština.
 
(Mojkovac, 6. april 2014. godine) – Učenici 13 osnovnih škola iz 6 gradova sjeverne regije Crne Gore upoznali su se ovog vikenda sa osnovnim pravilima ponašanja na Internetu, a stečeno znanje dalje će, kao #SurfujPametno ambasadori sigurnog Interneta, prenositi svojim vršnjacima. Na ovaj način kompanija Telenor, je u saradnji sa partnerima edukovala još 30 učenika koji pripadaju trećoj generaciji ambasadora sigurnog Interneta, čime je Inicijativa „Osvoji Internet, surfuj pametno“ obuhvatio svaku crnogorsku opštinu.
 
Učenici iz osnovnih škola iz Mojkovca, Pljevalja, Bijelog Polja, Rožaja, Kolašina i Berana stekli su znanja o mogućnostima koje Internet pruža, načinima traženja informacija i zaštite privatnosti na globalnoj mreži. Predavači iz kompanije Telenor, Udruženja Roditelji i PR agencije Represent Communications pojasnili su novim ambasadorima sigurnog Interneta kako da globalna mreža postane veoma korisna dopuna njihovim svakodnevnim aktivnostima, ali uz umjerenost u korišćenju.
„Internet je svakako najmoćnija alatka bez koje više ne možemo zamisliti naše živote, ali su sve njegove koristi i izazovi nedovoljno objašnjeni mlađim članovima našeg društva. Kao kompanija koja povezuje ljude, Telenor već treću godinu sa učenicima osnovnih škola utiče na kreiranje pravih vrijednosti i pravila ponašanja na Internetu, koje oni dalje dijele svojim vršnjacima kroz predavanja. Bezbjednost na Internetu biće i u narednom periodu jedna od ključnih okosnica našeg poslovanja“, saopštila je Adrijana Husić, PR Telenora i koordinator projekta „Osvoji Internet, surfuj pametno“.
 
Treninzi za treću generaciju ambasadora sigurnog Interneta počeli su u februaru i obuhvatili su izabrane učenike iz svake crnogorske opštine, koji imaju za zadatak da stečeno znanje podijele sa svojim vršnjacima u osnovnim školama centralne i južne regije, nakon čega će se iste takve radionice održati na sjeveru. Kroz više stotina radionica, 100 ambasadora sigrunog interneta dijeli stečeno znanje sa hiljadama svojih vršnjaka. Proces vršnjačke edukacije u 70 osnovnih škola će biti završen sredinom maja mjeseca.
Partneri kompanije Telenor na projektu „Osvoji Internet, surfuj pametno“ su Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstvo prosvjete, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore – Ombudsman, Udruženje Roditelji i kompanija fleka.