1189 – novi broj za javni telefonski imenik Telenor mreže

Share this:

Menu
O KOMPANIJI NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA 1189 – NOVI BROJ ZA JAVNI TELEFONSKI IMENIK TELENOR MREŽE

Share this:

NAZAD
 
U funkciji od ponedjeljka, 20. oktobra
 
Od danas uvodimo novi broj za javni telefonski imenik Telenor mreže, koji omogućava da se na jednostavan i lak način pronađe broj telefona nekog od Telenor korisnika ili saznaju detalji u vezi sa kompanijom koja koristi usluge Telenor mreže.
 
Od sada će informacije o brojevima telefona korisnika Telenor mreže biti dostupne na broju 1189.
 
Poziv ka broju 1189 je besplatan za sve korisnike Telenor mreže ukoliko pozivaju sa teritorije Crne Gore. Ukoliko su korisnici u romingu, poziv se naplaćuje prema važećem cjenovniku roming zone u kojoj se u tom trenutku nalaze. Za korisnike drugih mreža poziv se naplaćuje prema važećem cjenovniku matičnog operatora.
 
Prilikom pozivanja besplatnog broja 1188, korisnici Telenor mreže će odabirom opcije 7 za prepaid i opcije 8 za postpaid čuti obavještenje da je broj za javni telefonski imenik Telenor mreže promijenjen i da treba da pozovu 1189. Nakon poruke poziv će biti prekinut.