Menu
 

Očuvanje životne sredine sastavni je dio svakodnevnog poslovanja kompanije. Iako, kao telekomunikacioni operator, naša kompanija ne spada u velike zagađivače životne sredine, taj uticaj se svake godine umanjuje. 

 
 

Međunarodna kompanija za sertifikaciju ,,Quality Austria“ izdala je kompaniji One Crna Gora ISO standard 14001 za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Ovaj standard garantuje da se organizacija ponaša odgovorno prema životnoj sredini i vodi računa o održivom poslovanju, sve u skladu sa međunarodnim standardima i propisima kojima se uređuje ova oblast. Kompanija još od 2016. potvrđuje da su identifikovani značajni aspekti koji mogu imati uticaj na životnu sredinu, kao i da se obavlja adekvatno praćenje tih uticaja, sa ciljem stalnog poboljšavanja. 

 

 
„Očuvanje životne sredine je esencijalno za opstanak i napredak svakog društva. Prilikom realizacije svih svojih poslovnih aktivnosti kompanija One se odgovorno ponaša prema životnoj sredini i teži minimiziranju svih negativnih uticaja na lokalno i globalno okruženje. Posebno smo ponosni što kod naših zaposlenih, korisnika, kao i svih zainteresovanih strana kroz veliki broj zelenih inicijativa, gradimo svijest o mogućnostima kolektivnog i individualnog doprinosa u očuvanju prirodnih resursa i zaštiti životne sredine.


Branko Mitrović, izvršni direktor kompanije One. 

 

 

Očuvanje životne sredine sastavni je dio svakodnevnog poslovanja kompanije. Iako, kao telekomunikacioni operator, One ne spada u velike zagađivače životne sredine, taj uticaj se svake godine umanjuje. Tako je u kompaniji One:

  • tokom prošle godine generisano 80% manje otpada u odnosu na 2020. godinu
  • reciklirano više od 75% otpada generisanog u 2021. godini
  • kroz akciju „Staro za novo“ preuzeto i reciklirano više od 1 tone mobilnih uređaja
  • smanjena potrošnja električne energije za 11% u poređenju sa 2020. godinom
 
​​​​​​​Na ovaj način naša kompanija se našla rame uz rame sa brojnim svjetskim kompanijama koje su svoju opredjeljenost ka stalnim unaprjeđenjima i dosljednoj primjeni međunarodnih standarda i zvanično potvrdile kroz nezavisan i nepristrasan proces provjera.
 
 

„Rad na ovom projektu je započeo nakon što je menadžment kompanije donio odluku da se nastavi sa aktivnostima iz prethodnih godina na primjeni  ISO standarda kao i da se uspostavi jedinstveni tim u našoj kompaniji koji će se baviti svim procesima sertifikacije po različitim ISO standardima. Uspjeh je još veći ukoliko se uzme u obzir da je ostvaren u paraleli sa svim organizacionim i transformacionim projektima u kompaniji, isključivo sopstvenim snagama lokalnog One Crna Gora sertifikacionog tima. Stoga koristimo priliku da se zahvalimo svim kolegama bez čijeg zalaganja ostvareni rezultat ne bi bio moguć.“


Ljubomir Dujović, menadžer za bezbjednost i član core tima za sertifikaciju.

 

ISO sertifikati

 
 

Dodatne informacije