Menu
PRIVATNI KORISNICI PONUDA MOBILNI UREĐAJI WEBSHOP OPSTE INFORMACIJE
 
Za kupovinu putem Web shop-a neophodno je da vaš Internet browser (Chrome, Internet Explorer, Opera, Firefox...) prihvata cookies što je omogućeno standardnim (početnim) podešavanjem browsera. Takođe, neophodno je da se prethodno registrujete  i da ste prijavljeni na sistem.  
 
Da bismo uspješno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, broju lične karte, JMBG-u, kontakt telefonu i adresi. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu.
 
Vaši lični podaci neće biti upotrijebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko niste izrazili saglasnost za navedeno. Nakon obrade podataka iz narudžbenice korisnik će biti obaviješten o ishodu provjere. Ukoliko željeni model uređaja trenutno nije raspoloživ na zalihama narudžbenica prelazi u status rezervacije koja će biti realizovana odmah po pristizanju aparata.
 
Ukoliko korisnik u međuvremenu želi odustati od narudžbenice/rezervacije to može učiniti na slanjem maila na webshop@1.me uz navedene kontakt podatke i broj transakcije koji se dobija u toku obavljanja kupovine. 

 
 
Uslovima korišćenja usluge One Web shop su definisana pravila koja omogućuju korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: “Korisnik“) kupovinu mobilnih telefona, prepaid dopuna, internet modema i usluga (dalje u tekstu:“Proizvodi“ odnosno“Usluga“). Uslovima korišćenja One Web shopa precizirane su posljedice koje snose One Crna Gora i Korisnik, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.
 
One zadržava pravo promjene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da prije svake kupovine provjere informacije u vezi Uslova korišćenja.
 

Privatnost podataka

Opšti uslovi kupovine

Kreditna provjera

 
 
Ovim pravilima definisani su uslovi pod kojim se korisnicima (dalje u tekstu :“Korisnik“) omogućuje kupovina prepaid dopuna (dalje u tekstu: “Usluga“). Pravilima korišćenja One Online dopune precizirane su posledice koje snose One Crna Gora i Korisnik, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. One Crna Gora zadržava pravo promjene Pravila korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da prije svake kupovine provjere informacije u vezi Pravila korišćenja.

 

Privatnost podataka

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Uslovi kupovine