Menu
NAZAD
 
 
Obavještavamo Vas da će kompanija One Crna Gora, od 1. juna 2023. godine izmijeni uslove ugovorene pretplatničkim ugovorom za usluge koje koriste korisnici– fizička lica u mobilnoj mreži.

Kompanija One Crna Gora u kontinuitetu ulaže u mrežu, unapređuje kvalitet svojih usluga i servisa. Zbog evidentnog rasta stope inflacije koja prati redovne procese, cijena pojedinih usluga neminovno se usklađuje sa tim uvećanjem, zbog čega će od 1.juna 2023. godine mjesečne pretplate za nekomercijalne tarifne  pakete Prenesi i Surfuj+ S, Prenesi Play+ S, Plus XS, Plus S, Plus M , Play 2, Play 200, Play Plus S, Play+ Solo, Play+1, Prenesi i Surfuj S, Pričaj i Surfuj S, Pričaj XS, Plus 5, Prenesi 50, Prenesi 90, Prenesi 110, Family, Family Member, Blue, Classic, PRIMA, Prenesi i Dopuni, Prenesi i Dopuni Plus, Prenesi Kredit 10, Prenesi Kredit 15, Prenesi Kredit 5, biti uvećane za jedan euro sa uključenim PDV-om. 

Pozicionirajući korisničko iskustvo kao svoj prioritet, kompanija One će korisnicima navedenih paketa, staviti na raspolaganje dodatne gigabajte, u zavisnosti od usluge koju koriste kod kompanije One Crna Gora kao svog mobilnog operatora. 

Na taj način, korisnici tarifnih paketa Prenesi i Surfuj+ S, Plus XS, Plus S, Play 2, Play Plus S, Play+ Solo, Play+1, Prenesi i Surfuj S, Pričaj i Surfuj S, Pričaj XS, Plus 5, Prenesi 50, Prenesi 90, Family, Family Member, Blue, Classic, PRIMA dobiće dodatnih 1 GB interneta, dok će korsnici Play 200, Plus M, Prenesi Play+ S, Prenesi 110 paketa od sada računati na dodatna 2 GB interneta. 

S obzirom na to da su navedene izmjene moguće nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da:

  • Sa kompanijom One Crna Gora DOO raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite One Crna Gora  u nekoj od poslovnica ili slanjem zahtjeva poštom na adresu One Crna Gora DOO, Rimski trg br. 4, 81000 Podgorica – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica kompanije One. 
  • Sa One Crna Gora zaključite ugovor za korišćenje usluga nekog drugog paketa iz ponude One Crna Gora, i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica One Crna Gora.
U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1700 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta. 
U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina zaključno sa 01.06.2023., smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa  izmijenjenim uslovima opisanim u ovom obavještenju.
One Crna Gora će o svim navedenim izmjenama obavijestiti korisnike u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.1.me.