Menu
NAZAD
 
Poštovani,

Kompanija One Crna Gora u kontinuitetu ulaže u mrežu i unaprijeđuje kvalitet svojih usluga i servisa. Zbog evidentnog rasta stope inflacije koja prati redovne procese, cijenu pojedinih usluga je neminovno uskladiti sa tim uvećanjem, zbog čega će od 10. juna 2023. godine mjesečne pretplate za nekomercijalne tarifne pakete Biznis Start 2, Moja Firma Intro, Moja Firma Basic, Moja Firma M, Moja Firma L, Moja Firma Surfuj M, Moja Firma Surf 10, Moja Firma 5, Moja Firma 15, PRO 5 New, PRO 10 New, Pro 5, Business, Business Package, New Government biti uvećane za 1 euro sa uključenim PDV-om, dok će mjesečne pretplate za nekomercijalne tarifne pakete Moja Firma Klasik i Moja Firma S biti uvećane za 1.5 eura sa uključenim PDV-om.

Pozicionirajući korisničko iskustvo kao svoj prioritet, kompanija One će korisnicima navedenih paketa staviti na raspolaganje dodatni internet saobraćaj i to: korisnici tarifnih paketa Biznis Start 2, Moja Firma Surfuj M, Moja Firma Surf 10, Moja Firma 5, PRO 5 New, PRO 10 New, Pro 5, Business, Business Package i New Government dobiće 1 GB dodatnog interneta; korisnici tarifnih paketa Moja Firma Klasik, Moja Firma Intro, Moja Firma S dobiće 1.5 GB dodatnog interneta; korisnici tarifnih paketa Moja Firma M i Moja Firma 15 dobiće 2 GB dodatnog interneta dok će korisnici tarifnih paketa Moja Firma Basic i Moja Firma L na raspolaganju imati 2.5 GB dodatnog interneta.

S obzirom na to da su navedene izmjene moguće nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da:

  • sa kompanijom One Crna Gora doo raskinete ugovor za korišćenje paketa bez plaćanja naknada i primjene ugovorenog otkaznog roka i o tome u pisanoj formi obavijestite kompaniju One Crna Gora doo u nekoj od poslovnica, posredstvom agenta prodaje ili slanjem zahtjeva poštom na adresu One Crna Gora doo, Rimski trg 4. 81000 Podgorica. Ukoliko ste tokom trajanja pretplatničkog ugovora kupili uređaj ili opremu na rate u obavezi ste da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom posjetite neku od poslovnica One Crna Gora doo ili kontaktirate agenta prodaje.
  • sa kompanijom One Crna Gora doo zaključite ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude kompanije One Crna Gora doo i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica kompanije One Crna Gora doo ili kontaktirate agenta prodaje. 
  • U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lica sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1700 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu svog prebivališta.
  • U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina zaključno sa 10.06.2023., smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima opisanim u ovom obavještenju.
One Crna Gora doo će o svim navedenim izmjenama 30 dana unaprijed obavijestiti korisnike u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici www.1.me, dostavljenjem obavještenja o navedenim izmjenama uz račun za april 2023. godine u formi u kojoj se korisnicima dostavlja račun.

Koristimo priliku da podsjetimo da One Crna Gora doo u aktuelnoj ponudi za pravna lica ima BIZNIS TOTAL DATA pakete koji sadrže neograničene besplatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Crnoj Gori kao i neograničen internet.