Novi tarifni dodaci za fizička lica

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE NOVI TARIFNI DODACI ZA FIZIČKA LICA

Share this:

NAZAD
 

Od 16. juna 2014. godine, Telenor uvodi devet novih tarifnih dodataka koji će biti dostupni za Telenor korisnike postpejd fizička lica na tarifnim paketima koji uključuju govorni saobraćaj.

 

Novi tarifni dodaci za fizička lica

 

Tarifni dodaci koji nude dodatni govorni saobraćaj:

  1. Tarifni dodatak „3000 Telenor minuta“.  U okviru ovog tarifnog dodatka korisniku će mjesečno biti na raspolaganju 3000 minuta u okviru Telenor mreže u nacionalnom saobraćaju po cijeni od 3,95 eura (porez iznosi 0,63 eura i uključen je u navedenu cijenu).
  2. Tarifni dodatak „50 minuta“. U okviru ovog tarifnog dodatka korisnik dobija mjesečno 50 minuta u nacionalnom saobraćaju po cijeni od 2,95 eura (porez iznosi 0,47 eura i uključen je u navedenu cijenu).
  3. Tarifni dodatak „100 minuta“. U okviru ovog tarifnog dodatka korisnik dobija mjesečno 100 minuta u nacionalnom saobraćaju po cijeni od 3,95 eura (porez iznosi 0,63 eura i uključen je u navedenu cijenu).
  4. Tarifni dodatak „200 minuta“. U okviru ovog tarifnog dodatka korisnik dobija mjesečno 200 minuta u nacionalnom saobraćaju po cijeni od 5,95 eura (porez iznosi 0,95 eura i uključen je u navedenu cijenu).

Tarifni dodaci koji nude dodatne poruke:

  1. Tarifni dodatak „500 SMS“. U okviru ovog tarifnog dodatka korisnik dobija mjesečno 500 poruka koje može koristiti za slanje ka Crnoj Gori i Srbiji po cijeni od 2,95 eura (porez iznosi 0,47 eura i uključen je u navedenu cijenu).

Tarifni dodaci koji nude dodatni internet saobraćaj:

  1. Tarifni dodatak „200 MB svaki mjesec“. U okviru ovog tarifnog dodatka korisnik dobija svakog mjeseca dodatnih 200 MB internet saobraćaja po brzini definisanoj na paketu na kome se korisnik nalazi, nakon čega korisnik nastavlja surfovanje po smanjenoj brzini do kraja obračunskog perioda. Mjesečna cijena dodatka je 1,95 eura (porez iznosi 0,31 eura i uključen je u navedenu cijenu).
  2. Tarifni dodatak „500 MB svaki mjesec“. U okviru ovog tarifnog dodatka korisnik dobija svakog mjeseca dodatnih 500 MB internet saobraćaja po brzini definisanoj na paketu na kome se korisnik nalazi, nakon čega korisnik nastavlja surfovanje po smanjenoj brzini do kraja obračunskog perioda. Mjesečna cijena dodatka je 3,45 eura (porez iznosi 0,55 eura i uključen je u navedenu cijenu).
  3. Tarifni dodatak „1000 MB svaki mjesec“. U okviru ovog tarifnog dodatka korisnik dobija svakog mjeseca dodatnih 1000 MB internet saobraćaja po brzini definisanoj na paketu na kome se korisnik nalazi, nakon čega korisnik nastavlja surfovanje po smanjenoj brzini do kraja obračunskog perioda. Mjesečna cijena dodatka je 4,45 eura (porez iznosi 0,71 eura i uključen je u navedenu cijenu).
  4. Tarifni dodatak „500 MB jedan mjesec“. U okviru ovog tarifnog dodatka korisnik dobija samo jedan mjesec dodatnih 500 MB internet saobraćaja po brzini definisanoj na paketu na kome se korisnik nalazi, nakon čega korisnik nastavlja surfovanje po smanjenoj brzini do kraja obračunskog perioda. Mjesečna cijena dodatka je 3,95 eura (porez iznosi 0,63 eura i uključen je u navedenu cijenu).