Nove cijene na paketu pod nazivom „Turistički pripejd paket 2013“

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE NOVE CIJENE NA PAKETU POD NAZIVOM „TURISTIČKI PRIPEJD PAKET 2013“

Share this:

NAZAD
 

Počev od 24. aprila  2014. godine, važiće cijene na postojećem paketu pod nazivom „Turistički pripejd paket 2013“. Nove cijene sa PDV-om na koje se odnose navedene promjene, kao i iznosi PDV-a, prikazani su u tabeli ispod:

 
Turistički pripejd paket 2013
Trenutne cijene sa PDV-om
Nove cijene sa PDV-om
Iznosi PDV-a za trenutne cijene Iznosi PDV-a za nove cijene
Pozivi u Telenor mreži
0.1424 0.1500 0.0227 0.0239
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u CG 0.1424 0.1700 0.0227 0.0271
SMS u okviru CG i prema Srbiji 0.0305 0.0400 0.0049 0.0064
GPRS za 100KB prenešenih podataka
0.0509 0.0800 0.0081 0.0128