Menu
NAZAD
 

Kompanija One Crna Gora doo od 21. avgusta 2023. godine uvodi nove ponude za biznis korisnike koji se nalaze u okviru grupe pravnog lica (bez korišćenja kompanijskih benefita) odnosno za biznis korisnike koji se nalaze u okviru grupe pravnog lica i sami su odgovorni za plaćanje kompletnog računa.


Korisnicima će biti ponuđen odgovarajući popust na pretplatu u iznosu od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ili 10 EUR sa uračunatim PDV-om. Predmetni popust se ostvaruje ukoliko korisnik zaključi ugovor sa servisnim benefitom (dodatni internet) ili uz kupovinu telefona na rate. Trajanje ugovorne obaveze je 24 mjeseca za servisni benefit, odnosno 12 ili 24 mjeseca za kupovinu telefona na rate.


Osim gore navedenih, dodatni uslovi da korisnici ostvare pravo na neku od predmetnih ponuda su da koriste nekomercijalne tarifne pakete, da imaju ugovore na neodređeno vrijeme bez minimalnog perioda korišćenja i da odaberu neki od komercijalnih paketa (Biznis Start 3+, Biznis Start 9+, Biznis Total 20+, Biznis Total DATA, Biznis Total DATA+, Biznis Total DATA Max).