Menu
BIZNIS KORISNICI USLUGE FIKSNA RJEŠENJA DATA VPN
 

Data VPN je usluga koja korisniku omogućava:


  • Da sa različitih svojih lokacija pristupa internim kompanijskim podacima (sharepoint, aplikacije itd). Korisniku se dodjeljuju određeni kapaciteti mreže zarad povezivanja lokacija i obezbjeđujemo brzinu protoka koja mu je potrebna. U zavisnosti od tih potreba i načina pristupa, brzine mogu biti od 64 kbps do 1 Gbps simetrično;
  • Centralizovani pristup Internetu – korisnik se može odlučiti da na Internet poveže samo jednu lokaciju, a da sve ostale pristupaju Internetu preko te lokacije;
  • Garanciju bezbijednosti prenosa podataka;
  • Mogućnost integracije sa našim privatnim APN-om, gdje se svi mobilni uređaji mogu povezati u jednu mrežu i na taj način korisnikovo poslovanje može biti efikasnije.
 

Detaljne informacije

 

Data VPN-om korisnik povezuje svoje dvije ili više udaljenih lokacija tako da funkcionišu kao jedna logička cjelina (jedna lokalna računarska mreža – LAN).


Cjenovnik  >

 
*Realizacija usluge zavisi od tehničkih mogućnosti. Za dodatne informacije obratite se Vašem odgovornom prodavcu ili pozovite Biznis Kontakt centar na broj 1700.