Menu
BIZNIS KORISNICI PODRŠKA REKLAMACIJE
 


Kako da pošaljete Vašu reklamaciju?

 

Reklamaciju možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

  • popunjavanjem odgovarajućeg formulara u One poslovnicama
  • slanjem dopisa poštom na adresu,
  • mailom
  • faksom
 

Dopis treba da sadrži broj telelefona/korisnički nalog elektronske pošte na koji se prigovor odnosi, kao i naznačenu adresu prebivališta na koju je moguće proslijediti pisani odgovor i kontakt telefon korisnika. Reklamacije koje ne sadrže broj telefona/korisnički nalog elektronske pošte ne mogu biti uzete u razmatranje.

 

Reklamaciju možete dostaviti na sljedeći način:

  • ličnim dolaskom u najbližu One poslovnicu (uz priloženu navedenu dokumentaciju).
  • faksom na broj 069800469 za pravna lica;
  • elektronskim putem na e - mail adresu reklamacije@1.me 
  • poštom na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 83; 81000 Podgorica

Odgovor na reklamaciju biće dostavljen u zakonom predviđenom roku.

 
  • Na reklamacije upućene elektronskim putem na e-mail adresu reklamacije@1.me, odgovor će biti “obezbijeđen” lozinkom. Lozinka će biti upućena SMS porukom na broj na koji se reklamacija odnosi.
  • U cilju zaštite korisničkih podataka, reklamacije koje se odnose na suspendovane ili deaktivirane brojeve korisnici mogu podnijeti u nekoj od One prodavnica ili poslati poštom na adresu Bulevar Džordža Vašingtona broj 83; 81000 Podgorica.