Menu
BIZNIS KORISNICI PODRŠKA KAKO POSTATI KORISNIK


Da bi pravno lice moglo postati korisnik usluga One kompanije, treba da je registrovano u skladu sa zakonima Crne Gore.

 
Prilikom zaključivanja Biznis ugovora potrebno je obezbijediti:
 
Potvrdu o registraciji za PIB i PDV brojeve
Popunjeni formular:  Zahtjev za pretplatu za poslovne korisnike
Ovlašćenje za lice koje će u ime pravnog lica potpisati Ugovor
Kopiju kartona deponovanih potpisa
 
Svim One poslovnim korisnicima, kao i svima koji to žele da postanu, stoji na raspolaganju Biznis kontakt centar.

Pozivom na besplatni broj 1700 ili email-om na adresu biznis@1.me  dobićete sve potrebne informacije o našim uslugama.
 

Postanite i Vi član dobro povezanog tima!