Menu
BIZNIS KORISNICI PODRŠKA BIZNIS PORTAL
 

Iskoristite sve prednosti biznis portala

Biznis portal predstavlja web portal namijenjen svim poslovnim korisnicima One mreže. Portal vam omogućava da sa jednog mjesta imate potpuni uvid u troškove i način korišćenja svih mobilnih telefona u vašoj kompaniji.


Zahtjev za aktivaciju (PDF)

 
 
 

Potpuni pregled stanja računa

  • Ukupno zaduženje firme
  • Računi po zbirnim pretplatničkim ugovorima i pojedinačnim pretplatničkim brojevima
  • Arhiva računa - pregled svih računa i do 12 mjeseci unazad
  • Analitička kartica - istorija zaduženja i uplata


Administracija vaše firme

  • Definišite naloge i upravljajte njima
  • Uvid u ugovor i ugovorne obaveze


Jednostavna aktivacija usluga

  • Pojedinačna i grupna aktivacija/deaktivacija tarifnih dodataka
  • Aktivacija ostalih usluga
 
 

Kako da postanem korisnik biznis portala?